Shtyhet thirrja për aplikim për profesorë vizitorë në Universitetin e Torinos

Shtyhet thirrja për aplikim për profesorë vizitorë në Universitetin e Torinos   Universiteti i Torinos njofton shtyrjen e thirrjes për 108 vende për profesorë vizitorë nga vendet e BE-së dhe ato jo të BE-së për vitin akademik 2020/2021 Kjo thirrje nxit programet ad hoc për tërheqjen e profesorëve vizitorë ndërkombëtar në të gjitha fushat shkencore. Aplikimet dRead More…

Second Call for Papers ASECU

  We are pleased to announce the Second Call for Papers for the 1st International Conference on Economic and Business Trends Shaping the Future on the occasion of 70 years from foundation of the Faculty of Economics-Skopje with new deadline for abstract submission of 20th of May and new theme: Impact of the COVID-19 on the economy.   The conference will take place on 12-13Read More…

Përfundon me sukses faza e parë e procesit të akreditimit të UV

Ne kuader te vlersimit periodik UV,  me 18 Maj 2020 ka mbyllur me sukses fazen e pare te procesit te vlersimit te brendshem institucional. Grupi i Vlersimit, pas nje pune 4 mujore ka perfunduar raportin (shqip dhe anglisht), si dhe ka evidentuar me shume se 460 evidenca ne te dyja gjuhet, me qellim prezantimin e gjithe punes qe eshte bere nga organet drejtuese dhe gjithe pedagoget e UV, 4 viteRead More…

KIZ VENDIM Nr. 14 , datë 06.05.2020

VENDIM Nr. 14 , datë 06.05.2020  PËR KRYERJEN E ZGJEDHJEVE PËR KOMISIONET E PËRHERSHME PAS KONSTITUIMIT TË SENATIT AKADEMIK   Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në zbatim të Vendimit të Senatit Akademik Nr.59, datë 11.02.2020 “Për miratimin e Rregullores për Read More…