VENDIM I SENATIT AKADEMIK

njoftime

NJOFTIM

 

Ju njoftojmë që:

Në bazë të Vendimit të Senatit Akademik nr 94, datë 13.10.2017,është krijuar një adresë të posaçme elektronike për adresimin e ankimimeve dhe shqetësimeve të studentëve dhe stafit akademik në lidhje me shkeljen e standardeve  akademike, procesit të mesimdhënies, etikës akademike, konfliktit të interesit apo çdo shkelje tjetër që cënon integritetin apo të drejtat e studentëve dhe personelit akademik.

 

ankesa@univlora.edu.al