Administrata

[tab]

[tab_item title=”Administrata“]
[toggle_box]
[toggle_item title=”DREJTORIA E KOMUNIKIMIT DHE BURIMEVE NJERËZORE” active=”false”]

DREJTOR

Eloina Tozaj
email: eloina.tozaj@univlora.edu.al

  • SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE DHE PROTOKOLL-ARKIVËS

PËRGJEGJËS SEKTORI
Erdeta Breshanaj
email: erdeta.breshanaj@univlora.edu.al

SPECIALIST ARKIVE
Mirjeta Hoxhaj
email: mirjeta.hoxhaj@univlora.edu.al

SPECIALIST PROTOKOLLI
Harikla Beduli
email: harikla.beduli@univlora.edu.al

SPECIALIST PERSONELI DHE KORDINATOR I BORDIT TË ADMINISTRIMIT, ASAMBLESЁ SЁ PERSONELIT AKADEMIK DHE KOMISIONEVE TË PЁRHERSHME
Gentjana Belulaj
email: gentjana.belulaj@univlora.edu.al

 

  • SEKTORI I KOMUNIKIMIT DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN

PËRGJEGJËS SEKTORI
Deliana Proj
email: deliana.proj@univlora.edu.al

SPECIALIST/ASISTENT I REKTORIT

SPECIALIST I INFORMACIONIT
Xhoana Nasufi
email: xhoana.nasufi@univlora.edu.al

SPECIALIST (PËRKTHYES, KURATOR WEB-I DHE KOORDINUES I AKTIVITETEVE )
Ajola Çobani
email: ajola.cobani@univlora.edu.al

 

  • SEKTORI I IT

PËRGJEGJËS SEKTORI
Altin Mahilaj
email: altin.mahilaj@univlora.edu.al

SPECIALIST IT NE FAKULTETE
Ana Taushani (Fakulteti i Shkencave Teknike)
email: ana.taushani@univlora.edu.al
Aulona Mustafaraj (Fakulteti i Ekonomisë)
email: aulona.mustafaraj@univlora.edu.al
Ismail Bitraj ( Fakulteti i Shkencave Humane, Fakulteti i Shëndetit Publik)
email: ismail.bitraj@univlora.edu.al

[/toggle_item]
[toggle_item title=”SEKTORI JURIDIK” active=”false”]

PËRGJEGJËS SEKTORI
Fabiola Pashaj
email: fabiola.pashaj@univlora.edu.al
SPECIALIST JURIST
Julita Shabani
email: julita.shabani@univlora.edu.al

 

[/toggle_item]

[toggle_item title=”SEKTORI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM” active=”false”]

PËRGJEGJËS SEKTORI
Marjanthi Rrapaj
email: marjanthi.rrapaj@univlora.edu.al

SPECIALIST JURIST
Ermonela Spahiu
email: ermonela.spahiu@univlora.edu.al

SPECIALIST EKONOMIST
Dorina Ilnica
email: dorina.ilnica@univlora.edu.al

 

[/toggle_item]
[toggle_item title=”QENDRA STUDIMORE NDËRDISIPLINORE E ZHVILLIMIT RAJONAL” active=”false”]

DREJTUESI I QENDRËS
Dr. Eva Cipi
email: eva.cipi@univlora.edu.al

SPECIALIST
Arbana Shabani
email: arbana.shabani@univlora.edu.al

 

[/toggle_item]
[toggle_item title=”DREJTORIA E EDUKIMIT PËR CIKLIN E I & II” active=”false”]
DREJTOR
Alberta Breshanaj
email: alberta.breshanaj@univlora.edu.al

  • SEKTORI I KURRIKULAVE DHE SHËRBIMIT NDAJ STUDENTËVE

PËRGJEGJËS SEKTORI
Anisa Bozhani
email: anisa.bozhani@univlora.edu.al

SPECIALIST I RREGJISTRIMEVE DHE STATISTIKAVE
Besmira Serjani
email: besmira.serjani@univlora.edu.al

SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË FAKULTETETIN E SHKENCAVE TEKNIKE
Ada Kozdine
email: ada.kozdine@univlora.edu.al

SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË FAKULTETETIN E E SHËNDETIT PUBLIK
Estela Çobo
email: estela.cobo@univlora.edu.al

SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË FAKULTETETIN E SHKENCAVE HUMANE
Jonida Mici
email: jonida.mici@univlora.edu.al

SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË FAKULTETETIN E EKONOMISË
Miranda Mitro
email: miranda.mitro@univlora.edu.al

 

  • SEKTORI I KESHILLIMIT TË KARRIERËS, ALUMNI DHE AKTIVITETEVE KULTURORE-SPORTIVE

PËRGJEGJËS SEKTORI
Junilda Liçaj
email: junilda.licaj@univlora.edu.al

SPECIALIST I KËSHILLIMIT TE KARRIERËS DHE ALUMNI
Sonila Bështika
email: sonila.beshtika@univlora.edu.al

SPECIALIST I ORGANIZIMIT TE AKTIVITETEVE KULTURORE-SPORTIVE
Vasil Ruci
email: vasil.ruci@univlora.edu.al

 

[/toggle_item]
[toggle_item title=”SEKTORI I BIBLIOTEKËS SHKENCORE” active=”false”]

PËRGJEGJËS SEKTORI
Albert Habazaj
email: albert.habazaj@univlora.edu.al

SPECIALIST BIBLIOTEKE NË GODINËN A
Elton Brakaj
email: elton.brakaj@univlora.edu.al

SPECIALIST BIBLIOTEKE NË GODINËN B
Gentjan Zejno
email: gentjan.zejno@univlora.edu.al

SPECIALIST BIBLIOTEKE NË GODINËN C
Ermira Sharra
email: ermira.sharra@univlora.edu.al

[/toggle_item]

[toggle_item title=”DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE ” active=”false”]

DREJTOR

Rezarta Sinanaliaj
email: rezarta.sinanaliaj@univlora.edu.al

  • NJESIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL

PËRGJEGJËS SEKTORI
Irena Toshkallari
email: irena.toshkallari@univlora.edu.al

SPECIALIST PËR RAPORTIMIN ME ASCAL
Darren Koleka
email: darren.koleka@univlora.edu.al

SPECIALIST I MARKETINGUT
Gjergj Iliadhi
email: gjergj.iliadhi@univlora.edu.al

 

 

  • SEKTORI I PROJEKTEVE DHE MARRËDHËNIEVE ME JASHTË

PËRGJEGJËS SEKTORI
Edlira Lati
email: edlira.lati@univlora.edu.al

SPECIALIST PËR MARRËDHËNIET ME JASHTË
Ina Binaj
email: ina.binaj@univlora.edu.al

SPECIALIST PËR PROJEKTET
Aulona Hysenaj
email: aulona.hysenaj@univlora.edu.al

 

[/toggle_item]
[toggle_item title=”SEKTORI I KËRKIMIT SHKENCOR DHE PROMOVIMIT AKADEMIK” active=”false”]

PËRGJEGJËS SEKTORI
Ledja Çelaj
email: ledja.celaj@univlora.edu.al

SPECIALIST PËR PROMOVIMIN (KARRIERËN) AKADEMIK DHE CIKLIN E 3-TË TË STUDIMEVE
Ina Çobani
email: ina.cobani@univlora.edu.al

SPECIALIST I KËRKIMIT SHKENCOR DHE PUBLIKIMEVE
Roksana Helena Nowak
email: roksana.nowak@univlora.edu.al

 

[/toggle_item]

[toggle_item title=”DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE” active=”false”]

DREJTOR

Avjola Çako
email: avjola.cako@univlora.edu.al

  • SEKTORI I FINANCËS DHE REALIZIMIT TË BUXHETIT

PËRGJEGJËS SEKTORI

Entela Islamaj
email: entela.islamaj@univlora.edu.al

SPECIALIST FINANCE
Ingrid Karalli
email: ingrid.karalli@univlora.edu.al
Leonora Laska
email: leonora.laska@univlora.edu.al
Doklejda Kenella
email: doklejda.kenella@univlora.edu.al

  • SEKTORI I PROKURIMEVE

PËRGJEGJËS SEKTORI
Olta Gjishti
email: olta.gjishti@univlora.edu.al

SPECIALIST
Edi Naqo
email: edi.naqo@univlora.edu.al
Fjorela Llupo
email: fjorela.llupo@univlora.edu.al

  • SEKTORI I SHËRBIMEVE

PËRGJEGJËS SEKTORI
Yllka Arapi
email: yllka.arapi@univlora.edu.al

SPECIALIST SHËRBIMESH
Egli Ramaj
email: egli.ramaj@univlora.edu.al
Laureta Bejkosala
email: laureta.bejkosala@univlora.edu.al

 

[/toggle_item][/toggle_box]

[/tab_item]

[/tab]