Aplikime për Bursa për Studentët në kuadër të Programit “Go Styria”

Aktivitete njoftime

Hapet thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët në kuadër të Programit “Go Styria” në Universitetin Graz, Austri Kush mund të aplikojë:-Studentët e nivelit Master ose Doktoraturës  Fushat e studimit:-Administrim Biznesi.-Ekonomiks-Drejtësi-Matematik-Biologji-Fizik-Kimi Për t’u njohur me programet e studimit të ofruara nga Universiteti i Graz klikoni në këtë link:https://studien.uni-graz.at/en/degree-programmes/overview/  Kohëzgjatja e bursave:– Maksimumi 4 muaj Bursat përfshijnë:-Kompesim mujor 600 Eur në muaj përfshirë dhe tarifën e shkollimit në Universitetin e Graz. Dokumentet e nevojshme për aplikim, klikoni në këtë link:https://static.uni-graz.at/fileadmin/bib/downloads/studierende/incoming/mobprog/go_styria/bibwww_inc_mprog_go_styria_checkliste_antrag_ma_phd.pdf  Afati i fundit:– 3 Maj 2018 Informacion shtesë:-Për më shumë informacion rreth thirrjes mund të klikoni në këtë link:https://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/

Për çdo informacion të mëtejshëm mund të paraqiteni pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë (Godina A, Rektorati) ose të kontaktoni me anë të e-mailit: international@univlora.edu.al

Ju urojmë suksese në aplikim!