KIZ – VENDIM Nr.12, datë 27.04.2020

VENDIM Nr.12, datë 27.04.2020 PËR SHTYRJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR REKTOR DHE ANËTAR TË SENATIT AKADEMIK NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË   Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”; në zbatim të nenit 18 të Vendimit të Senatit AkademRead More…

The West University of Timisoara is organizing the 2nd Edition of Summer School!

Dear students, The West University of Timisoara is organizing the 2nd Edition of West University of Timisoara (Late) Summer School (August 31st – September 13th 2020), a multi- and inter-disciplinary event aiming to offer Bachelor or Master students the opportunity to participate in a two-weeks study/training programme, taking place in the future cultural capital of Europe (Timisoara 2021), wiRead More…

Urim i Rektorit Prof. Roland Zisi per muajin e Ramazanit 2020.

Urim i Rektorit Prof. Roland Zisi per muajin e Ramazanit 2020. Sot është dita e parë e muajit të madhnueshëm të Ramazanit, muajit të sakrificës, lutjeve, harmonisë, faljes, dashurisë dhe miqësisë. Çdo veprimtari e kryer gjatë këtij muaji merr kuptime dhe vlera të shumëfishta, vlera të cilat të vendosura në kontekstin e izolimit prej pandemisë COVID19, i motivojnë njerëzitRead More…

KRITERET E REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE NË FAKULTETIN E EKONOMISË

PËR KRITERET E REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË NJËSISË KRYESORE, DREJTUES TË NJËSISË BAZË, PËR ANËTARËT E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NJËSINË KRYESORE NË FAKULTETIN E EKONOMISË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën Read More…