Bursa Erasmus + për studentët nëBialystok University of Technology në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Teknologjik të Bialystok-ut (Bialystok University of Technology) në Poloni. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Universitetin Teknologjik të Bialystok-ut në Poloni në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin Read More…

Bursa Erasmus + për Studentët në Universitetin e Salernos në Itali

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Salernos në Itali.   Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin e Salernos (University of Salerno ) në Itali në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton studentët të aplikojnë për tRead More…

Bursa Erasmus+ për studentët në Universitetin Politeknik të Timisoarës në Rumani

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Politeknik të Timisoarës në Rumani Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Politeknik të Timisoarës në Rumani, në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e vitit të dytë/treRead More…

Bursa Erasmus + për studentët në Universitetin Shtetëror “President Stanisław Wojciechowski” të Shkencave të Aplikuara në Kalisz, Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Shtetëror “President Stanisław Wojciechowski” të Shkencave të Aplikuara në Kalisz, Poloni Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me universitetin Shtetëror “President Stanisław Wojciechowski” të Shkencave të AplRead More…

Thirrje për bursa studimi në Universitetin Teknologjik Riga, Letoni.

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Teknologjik Riga, Letoni. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Universitetin Teknologjik të Rigës në Letoni, në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë Read More…

Thirrje për bursa studimi për studentët, Erasmus +, në Universitetin e Wroclaw, në Poloni.

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Wroclaw, në Poloni. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me University of Wroclaw në Poloni, në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e ciklit të I dhe II, të fushave të studiRead More…

Bursa Erasmus + West Attica University Greece

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Perëndimor Atika (West Attica University) në Greqi Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Universitetin  Perëndimor Atika (West Attica University) në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton të gjithë sRead More…

Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Universitetin Katolik të Ruzomberok (Catholic University in Ružomberok) në Sllovaki

  Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Universitetin Katolik të Ruzomberok (Catholic University in Ružomberok) në Sllovaki     Universiteti i Vlorës  “Ismail Qemali”,  në bashkëpunim me Universitetin Katolik të Ruzomberok (Catholic University in Ružomberok) në Sllovaki në kuadër të Read More…

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Debrecen (Debrecen University) në Hungari.

Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Universitetin  e Debrecenit, në Hungari në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për të përfituar 2 (dy) bursa studimi/ për një periudhë prej 5 (pesë) muajsh (300 ditë) për semestrin Pranverë 2020, në Institutin e studimeve Angleze dhe Amerikane, UniversitetiRead More…

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Eötvös Loránd (Eötvös Loránd University) në Hungari.

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Eötvös Loránd (Eötvös Loránd University) në Hungari. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Universitetin Eötvös Loránd, në Hungari në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton gjithë studentëtRead More…