Bachelor Biologji

Bachelor Biologji

  • Programi i studimit
  • Objekrivat e programit te Studimit
  • Plani mesimor
  • Rregullorja e programit mesimor
  • Programi Orientues
  • Suplementi i diplomes