Orari sipas fakulteteve

 • DEPARTAMENTI I FINANCES DHE KONTABILITETIT
  Nr. Leksione Seminare
  Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Dega Dita Ora Pedagogu
  1 FIN 219 Sistemet Fiskale M 09.00-12.00 M. Petanaj FIN II, KNT II M 12.00-13.00 M. Petanaj
  FIN II, KNT II M 13.00-14.00 M. Petanaj
  FIN II, KNT II M 14.00-15.00 M. Petanaj
  2 FIN 215 Institucionet financiare H 09.00-12.00 B. Dervishaj FIN II, KNT II H 12.00-13.00 B. Devishaj
  FIN II, KNT II H 13.00-14.00 B. Devishaj
  FIN II, KNT II H 14.00-15.00 B. Devishaj
  3 FIN 220 Drejtim Financiar R 08.00-11.00 Y. Sokoli BIZ II ME 08.00-09.00 Y. Sokoli
  MKT II + TUR II R 11.00-12.00 Y. Sokoli
  M 12.00-13.00 E. Nushi
  4 FIN 317 Vendimet financiare te Korportave M 09.00-12.00 L. Cakerri FIN III M 12.00-14.00 L. Cakerri
  M 14.00-16.00 L. Cakerri
  5 FIN 312 Kontabilitet Kosto Drejtimi E 09.00-12.00 L. Cakerri BIZ II E 12.00-14.00 L. Cakerri
  E 14.00- 16.00 L. Cakerri
  6 FIN 313  Kontabilitet i aplikuar R 09.00-12.00 B. Ramaj FIN III + KNT III E 12.00-14.00 B. Ramaj
  7 FIN 352  Auditim R 09.00-12.00 V. Durmishi FIN III A 207 12.00-14.00 N. Veizaj
  A207 14.00-16.00 N. Veizaj
  8 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit E 09.00-12.00 V. Durmishi FIN I E 12.00-14.00 V. Durmishi
  FIN, KNT I E 14.00-16.00 V. Durmishi
  ECN I E 12.00-14.00 E. Nushi
  9 FIN 318 Bazat e pasurive të paluajtshme E 09.00 – 12.00 G. Dede FIN III E 12.00-14.00 G.Dede
  E 14.00-16.00 G.Dede
  H 12.00-14.00 G.Dede
  10 FIN 314 Kontabilitet Nderkombetar M 09.00-12.00 G. Dede KNT III M 12.00-14.00 G.Dede
  11 FIN 340 Tegjet financiare E 09.00-12.00 B. Sulejmani KNT III E 12.00-14.00 B. Sulejmani
  12 FIN 120 Baza Finance M 09.00-12.00 B. Sulejmani BIZ I M 12.00-14.00 B. Sulejmani
  MKT I M 14.00- 16.00 B. Sulejmani
  TUR I E 14.00- 16.00 B. Sulejmani
  DEPARTAMENTI I BIZNESIT
  Nr. Leksione Seminare
  Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Dega Dita Ora Pedagogu
  1 MKT 110 Bazat e Marketingut R 09:00-12:00 E. Bazini BIZ  A Viti I R 12:00-13:00 E. Bazini
  BIZ B,  Viti I R 13:00-14:00 E. Bazini
  MKT, TUR Viti I R 14:00-15:00 E. Bazini
  3 BIZ 140 Manaxhim Biznesi R 09:00-12:00 E. Pulaj FIN A, Viti I R 12:00-13:00 E. Pulaj
  FIN B, KNT Viti I R 13:00-14:00 E. Pulaj
  ECN Viti I R 14:00-15:00 E. Pulaj
  3 MKT 211 Drejtim Marketing M 09:00-12:00 Xh. Agaraj BIZ Viti II M 12:00-13:00 Xh. Agaraj
  MKT, TUR Viti II M 13:00-14:00 Xh. Agaraj
  4 MKT 212 Kerkim Marketing H 09:00-12:00 E. Bazini MKT Viti II H 12:00-13:00 E. Bazini
  5 BIZ 242 Manaxhimi i Burimeve Njerezore P 09:00-12:00 I. Lipi BIZ Viti II P 12:00-13:00 I.Lipi
  TUR Viti II P 13:00-14:00 I.Lipi
  6 BIZ 233 Sipermarrje manaxhim B.V E 09:00-12:00 R. Hasanaj BIZ Viti II E 12:00-13:00 R. Hasanaj
  7 BIZ 243 Manaxhimi i Burimeve Njerezore E 09:00-12:00 Z. Sinaj MKT Viti II E 12:00-13:00 Z. Sinaj
  8 TUR 243 Ekonomiks Turizmi E 09:00-12:00 R. Brokaj TUR Viti II E 12:00-13:00 R. Brokaj
  9 BIZ 230 Sjellje organizative E 10:00-13:00 F. Vela FIN A Viti II E 14:00-15:00 F. Vela
  FIN B Viti II E 15:00-16:00 F. Vela
  ECN, KNT Viti II E 13:00-14:00 F. Vela
  10 BIZ 230 Sjellje organizative E 10:00-13:00 D. Feimi ECN, KNT Viti II E 13:00-14:00 D.Feimi
  ECN, KNT Viti II E 13:00-14:00 D.Feimi
  11 MKT 335 Marketing Strategjik H 09:00-12:00 Xh. Agaraj FIN  A Viti III H 15:00-16:00 Xh.Agaraj
  FIN  A Viti III H 08:00-09:00 Xh.Agaraj
  12 MKT 335 Marketing Strategjik H 12:00-15:00 Xh.Agaraj KNT, MKT Viti III M 08:00-09:00 Xh.Agaraj
  13 MKT 317 Marketing Sherbimesh M 09:00-12:00 E. Bazini MKT Viti III M 12:00-13:00 E. Bazini
  14 MKT 312 Promocion R 09:00-12:00 E. Pjero MKT Viti III R 12:00-14:00 E. Pjero
  15 MKT 333 Sjellje e Konsumatorit Turist H 09:00-12:00 E. Pjero TUR VITI III H 12:00-13:00 E. Pjero
  16 MKT 324 Marketing Ndwrkombetar P 10:00-13:00 K. Gorica MKT Viti III P 13:00-15:00 K.Gorica
  17 TUR 362 Drejtim Ndermarrjesh Turistike R 10:00-13:00 F. Vela TUR viti III R 13:00-14:00 F. Vela
  18 TUR 365 Manaxhim Transporti H           R 13:00-15:00 14:00-15:00 P. Resuli TUR viti III R 15:00-16:00 P. Resuli
  19 MKT 332 Marketing Teritori dhe Turizem Nderkombetar E 09:00-12:00 Sh. Sinanaj TUR viti III E 12:00-13:00 Sh. Sinanaj
  20 BIZ 343 Manaxhim Operacionesh R 09:00-12:00 A. Cipi BIZ Viti III R 12:00-13:00 A. Cipi
  21 BIZ 301 Komunikim ne boten e biznesit H 10:00-13:00 A. Hysi BIZ Viti III H 13:00-14:00 A. Hysi
  22 BIZ 201 Komunikim ne boten e biznesit P 10:00-13:00 A. Hysi FIN III P 13:00-14:00 A. Hysi
  23 BIZ 343 Zhvillimi i Planeve te biznesit M 09:00-12:00 Z. Sinaj BIZ Viti III M 12:00-13:00 Z. Sinaj
  24 BIZ 391 Praktika Profesionale P 10:00-12:00 A. Cipi, R. Hasanaj BIZ Viti III
  25 TUR 389 Praktika Profesionale P 10:00-12:00 R. Brokaj TUR viti III
  Departamenti i Ekonomiksit
  Nr. Leksione Seminare
  Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Dega Dita Ora Pedagogu
  1 ECN 170 Mikroekonomi H 09.00 – 12.00 I. Pulaj Finance I H 12.00 – 13.00 I. Pulaj
  M 09.00 – 10.00 I. Pulaj
  Finance II / Kontabilitet M 10.00 – 12.00 I. Pulaj
  Ekonomiks H 13.00 – 15.00 I. Pulaj
  2 ECN 170 Mikroekonomi E 09.00 – 12.00 I. Pulaj Biznes I E 12.00 – 14.00 I. Pulaj
  Biznes II / Marketing / Turizem M 12.00 – 14.00 I. Pulaj
  3 ECN 220 Statistike ne Ekonomi R 09.00 – 12.00 A. Qarri Finance II G I R 14.00 – 15.00 E. Nikolli
  Finance II G II R 15.00 – 16.00 E. Nikolli
  Kontabilitet R 13.00 – 14.00 E. Nikolli
  Ekonomiks R 13.00 – 14.00 E. Nikolli
  4 ECN 220 Statistike ne Ekonomi R 13.00 – 16.00 A.Qarri Biznes II R 11.00 – 12.00 E. Nikolli
  Turizem / Marketing R 12.00 – 13.00 E. Nikolli
  5 ECN 273 Ekonomiks Manaxherial H 12.00 – 15.00 E. Aliaj Ekonomiks II H 15.00 – 16.00 E. Aliaj
  6 ECN 274 Ekonomiks i Punes M 09.00 – 12.00 K. Guga Ekonomiks II M 12.00 – 13.00 K. Guga
  7 ECN 371 Teoria e Cmimeve E 09.00 – 12.00 E. Malaj Ekonomiks III E 12.00 – 13.00 E. Malaj
  8 ECN 379 Ekonomiksi i Integrimit Europian E 09.00 – 12.00 F. Miti Ekonomiks III E 12.00 – 13.00 F. Miti
  9 ECN 374 Ekonomiks Financiar H 09.00 – 12.00 L. Alikaj Ekonomiks III H 12.00 – 13.00 L. Alikaj
  10 ECN 376 Ekonomiksi i Sektorit Publik R 09.00 – 12.00 L. Alikaj Ekonomiks III R / P 12.00 – 13.00 L. Alikaj
  12.00 – 13.00 L. Alikaj
  P 10.00 – 12.00 L. Alikaj
  11 ECN 328 Rritja ekonomike dhe teorite e rritjes M 09.00 – 12.00 E. Malaj Ekonomiks III M 12.00 – 13.00 E. Malaj
  M 13.00 – 14.00 E. Malaj
  12 ECN 399 Diploma
  Kode te Tjera
  Leksione Seminare
  Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Dega Dita Ora Pedagogu
  1 MTE 160 Matematikë e zbatuar në biznes H 08:00-10:00 Arben Baushi Biznes A1 Viti I P 08:00-10:00 Brikena Sika
  Biznes A1 Viti I H 10:00-12:00 Brikena Sika
  MKT, TUR  Viti I R 12:00-14:00 Arjola Shahaj
  2 ALB 180 Shkrim akademik P 10:00-12:00 Evis Hudhra Biznes A1 Viti I P 12:00-13:00 Evis Hudhra
  Biznes A1 Viti I P 13:00-14:00 Evis Hudhra
  MKT, TUR  Viti I P 12:00-13:00 Alta Haluci
  3 DRE 263 Legjislacion tregetar P 09.00-12.00 E.Haxhiaj FIN II P 12.00-13.00 E.Haxhiaj
  4 DRE 260 Legjislacion tregetar p 09.00-12.00 B. Halili KNT II P 12.00-13.00 B. Halili
  5 MTE 170  Matematike e zbatuar ne Finance dhe Ekonomiks P 11.00 – 13.00 Leonard Bezati FIN I  Grupi I M 10.00-12.00 Leonard Bezati
  FIN I Grupi II ; KONT I P 09.00-11.00 Leonard Bezati
  EKONOMIKS I M 09.00 – 11.00 Brikena Sika
  6 ALB 180 Shkrim Akademik M 12.00 – 14.00 E. Cerkezi FIN I  Grupi I P 10.00-11.00 A. Haluci
  FIN I Grupi II ; KONT I R 11.00-12.00 E. Cerkezi
  EKONOMIKS I M 11.00 – 12.00 A. Haluci
  7 DRE 250 E Drejta ne Biznes P 09.00 – 12.00 E. Haxhiraj Ekonomiks II P 12.00 – 13.00 E. Haxhiraj
  8 CSE 290 Sistemet e Informacionit ne Ekonomi P 09.00 – 12.00 N. Pashaj Fin II ; Kont II ; Ekon II P 12.00 – 13.00 N. Pashaj
  ORARI I LEKSIONEVE ONLINE PËR PROGRAMET MASTER NË
  FAKULTETIN E EKONOMISË
  Master Profesional ne Administrim Publik, viti I
  Leksione Seminare
  Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Dita Ora Pedagogu
  1 BIZ 420 Planifikim strategjik ne administraten publike E 14:00-16:00 E. Pulaj E 16:00-17:00 E. Pulaj
  2 BIZ 415 Menaxhimi i institucioneve publike R 14:00-16:00 F.Vela R 16:00-17:00 F.Vela
  3 FIN 424 Financa Publike M 10.00- 12.00 Y.sokoli M 12.00-13.00 Y.sokoli
  4 BIZ 416 Administrimi Publik Europian M 14:00-16:00 Z. Sinaj M 16:00-17:00 Z. Sinaj
  5 ECN 412/ Biz 427/ Biz 426 Ekonomiksi Sektorit Publik/ Vleresimi i Politikave Publike/ Qeverisje Elektronike H 09:00-11:00 R. Hasanaj H 11:00-12:00 R. Hasanaj
  6 BIZ 429 Provim Përfundimtar/Tezë Diplome
  Master Shkencor Administrim Biznesi, viti I
  Leksione Seminare
  Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Dita Ora Pedagogu
  1 BIZ 433 Biznes ndërkombëtar I avancuar E 14:00-17:00 I. Lipi E 17:00-18:00 I. Lipi
  2 ECN 453 Ekonomiks menaxherial i avancuar R 12.00 – 15.00 E. Aliaj R 15.00 – 17.00 E. Aliaj
  3 BIZ 434 Qeverisje korporatash M 14:00-17:00 A. Hysi M 17:00-18:00 A. Hysi
  4 BIZ 432 Menaxhim strategjik I avancuar H 14:00-17:00 E. Pulaj H 17:00-18:00 E. Pulaj
  5 FIN 435 Drejtimi financiar i avancuar S 09.00-12.00 A. Idrizi S 12.00-14.00 A. Idrizi
  6 MKT 418 Strategjitë e marrëdhënieve me publikun R 14:00-17:00 E. Pjero
  Master Shkencor Administrim Biznesi, viti II
  Leksione Seminare
  Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Dita Ora Pedagogu
  1 BIZ 537 Menaxhim operacional i avancuar E 10:00-13:00 A. Cipi E 13:00-15:00 A. Cipi
  2 BIZ 547 Menaxhimi inovacionit H 10:00-13:00 D. Feimi H 13:00-14:00 D. Feimi
  3 BIZ 539 Lidershipi dhe performanca e grupit P 10:00-13:00 D.Feimi P 13:00-14:00 D.Feimi
  4 BIZ 599 Projekti final
  Master Profesional ne Marketing, viti I
  Leksione Seminare
  Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Dita Ora Pedagogu
  1 MKT 430 Marredheniet Publike Bashkekohore P 14:00-17:00 K.Gorica P 17:00-18:00 K.Gorica
  2 MKT 425 Strategji e reklames S 14:00-17:00 E. Myftaraj S 17:00-18:00 E. Myftaraj
  3 MKT 455/MKT 460 Manaxhimi i markes dhe i produktit/Mediat sociale R 10:00-13:00 Sh.Sinanaj M 13:00-14:00 Sh. Sinanaj
  4 MKT 490 Praktika profesionale R 14:00-15:00 Xh.Agaraj, E. Pjero, E. Bazini
  5 MKT 499 Provim Përfundimtar/Tezë Diplome
  Master Profesional Sipermarrje ne Turizem, viti I
  Leksione Seminare
  Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Dita Ora Pedagogu
  1 TUR 414 Programim dhe teknika të manaxhimit në turizëm H 14:00-17:00 Sh.Sinanaj
  2 BIZ 424 Manaxhimi i Cilësisë Totale në turizëm M 13:00-16:00 R. Hasanaj
  3 TUR 411 Turizmi Global R 14:00-17:00 R. Brokaj R 17:00-18:00 R.Brokaj
  4 BIZ 429/BIZ 437 Sjellje Organizative e avancuar/ Etika ne Turizëm M 10-00-12:00 D.Feimi M 12:00-13:00 D.Feimi
  5 MKT 400 Manaxhim Marketing i Avancuar S 09:00-13:00 E.Myftaraj S 13:00-14:00 E.Myftaraj
  6 TUR 490 Praktika profesionale H 13:00-14:00 Sh.Sinanaj
  7 TUR 499 Provim Përfundimtar/tezë Diplome
  MS ne Finance Viti II
  Leksione Seminare
  Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Dita Ora Pedagogu
  1 FIN 563 Ndermjetesit financiare jobankare M 09.00-12.00 V. Durmishi M 12.00-14.00 V. Durmishi
  2 FIN 579 Praktika (financa) H, R, E,P 08.00-14.30 F. Madani/ M.Petanaj
  H, R, E,P 08.00-14.30 Y. Sokoli/B. Ramaj
  3 FIN 599 Projekti Final (financa)
  Orari MS ne Finance, viti I
  Leksione Seminare
  Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Dita Ora Pedagogu
  1 FIN 435 Drejtimi financiar i avancuar S 09.00-12.00 A. Idrizi S 12.00-14.00 A. Idrizi
  2 FIN 414 Vendimet investuese të korporatave M 09.00-12.00 F. Madani M 12.00-14.00 F. Madani
  3 FIN 422 Teoria e avancuar e tregjeve dhe institucioneve financiare R 10.00-13.00 B. Dervishaj R 13.00-15.00 B.Dervishaj
  4 FIN 455 Taksimi P 09.00-12.00 M. Petanaj P 12.00-14.00 M. Petanaj
  Orari MS ne Pasurite e Paluajtshme, viti I
  Leksione Seminare
  Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Dita Ora Pedagogu
  1 FI N 462 Vleresimi i pasurive të  Paluajtshme E 09.00-12.00 Y. Sokoli E 12.00-13.00 Y. Sokoli
  2 FIN 414 Vendimet investuese të korporatave M 09.00-12.00 F. Madani M 12.00-14.00 F. Madani
  3 FIN 455 Taksimi P 09.00-12.00 M. Petanaj P 12.00-14.00 M. Petanaj
  4 FIN 435 Drejtimi financiar i avancuar S 09.00-12.00 A. Idrizi S 12.00-14.00 A. Idrizi
  Orari MP ne Finance, viti I
  Leksione Seminare
  Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Dita Ora Pedagogu
  1 FIN 404 Investimet financiare R 09.00-12.00 F. Madani R 12.00-13.00 F. Madani
  2 FIN 429 Taksim i Biznesit E 09.00-12.00 M. Petanaj E 12.00-13.00 M. Petanaj
  3 FIN 420 Tregjet dhe instrumentat financiare M 10.00- 13.00 B . Dervishaj M 13.00-14.00; 14.00-15.00 B . Dervishaj
  4 FIN 505 Praktika Profesionale H 08.00-14.00 V. Durmishi, B. Dervishaj, G. Dede,
  P 08.00-14.00 V. Durmishi, B. Dervishaj, G. Dede,
  5 FIN 598 Temë Diplom/ Provim
  Orari MP ne Kontabilitet, viti I
  Leksione Seminare
  Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Dita Ora Pedagogu
  1 FIN 444 Komputerizimi kontabël dhe software aplikativë R 09.00-11.00 R.Lipi R 11.00-12.00 R.Lipi
  2 FIN 451/ DRE 432 Auditimi i PF dhe shërbimet e sigurisë dhe konsulencës/Legjislacion i biznesit H 10.00-12.00 B.Ramaj/ Staf H 12.00-13.00 B.Ramaj/ Staf
  3 FIN 429 Taksimi i Biznesit E 09.00-12.00 M. Petanaj E 12.00-13.00 M. Petanaj
  4 FIN 421 Kontabiliteti publik dhe i organizatave jofitimprurese P 10.00-13.00 B.Ramaj M 13.00-14.00 B.Ramaj
  5 FIN 565 Praktika Profesionale R 13.00-16.00 B.Sulejmani/L.Cakerri
  M 08.00-16.00 B.Sulejmani/L.Cakerri
  6 FIN 588 Projekti final / Provim Diplome
  Master Profesional “Ekonomiks ne Sipermarrje” Viti I
  Leksione Seminare
  Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Dita Ora Pedagogu
  1 ECN 405 Politikat Publike dhe Sipermarrja H 09.00 – 12.00 K. Guga H 12.00 – 13.00 K. Guga
  2 ECN 416 Ekonomiksi i Sipermarrjes E 12.00 – 15.00 E. Aliaj E 15.00 – 16.00 E. Aliaj
  3 ECN 404 Organizimi Industrial dhe Strategjia e Firmave P 09.00 – 12.00 F. Miti P 12.00 – 13.00 F. Miti
  4 ECN 426 Praktika Mesimore K. Guga / F. Miti
  5 ECN 430 Diploma
  Master Shkencor ne Ekonomiks Viti I
  Leksione Seminare
  Nr. Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Dita Ora Pedagogu
  1 ECN 402 Teoria e Makroekonomise se Avancuar R 09.00 – 12.00 K. Guga R 12.00 – 13.00 K. Guga
  2 ECN 424 Ekonomiksi i Industrise M 09.00 – 12.00 F. Miti M 12.00 – 13.00 F. Miti
  3 MKT 400    /       BIZ 418 Manaxhimi Marketing i Avancuar S 09:00-12:00 E. Myftaraj S 12.00 – 14.00 E. Myftaraj
  4 Manaxhimi Strategjik i Operacioneve P 09.00 – 12.00 A. Cipi P 12.00 – 14.00 A. Cipi
  5 FIN 435 Drejtimi financiar i avancuar S 09.00-12.00 A.Idrizi S 12.00-14.00 A. Idrizi
 • Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Kapaciteti Te Regjistruar
  ALB 131 Fonetike e drejtshkrim i shqipes R, E 10:30-12:00 B 404 ARTAN XHAFERAJ 95 88
  ALB 149 Gjuhe shqipe II H, M, P 08:00-09:00 B 109 LEKA SKENDAJ 135 72
  ALB 155 Hyrje ne shkencen per letersine H, M 10:00-12:00 B 404 ERMIR XHINDI 95 81
  ALB 163 Letersi boterore I R, E 08:00-10:00 B 404 ROLAND MITRO ZISI 95 84
  ALB 225 Sociolinguistike H, M, P 09:00-10:00 B 401 MIGENA BALLA 100 74
  ALB 230 Stilistike e pragmatike R, E 08:00-10:00 B 401 GLADIOLA ELEZI 100 80
  ALB 236 Histori e gjuhes standarte shqipe H, M, P 08:00-09:00 B 301 EVIS HUDHERA 80 12
  ALB 268 Sintakse e gjuhes shqipe H, M 10:00-12:00 B 401 VILMA BELLO 100 80
  ALB 281 Folklor shqiptar H, M, P 08:00-09:00 B 401 BARDHOSH GACE 100 78
  ALB 320 Estetike H, M 12:00-14:00 B 301 ALTA ABDUL HALUCI 80 50
  ALB 336 Letersi shqipe III H, M 10:00-12:00 B 301 ETJONA HOXHA 80 66
  ALB 357 Histori e kritikes dhe historiografise letrare shqiptare R, E 08:00-10:00 B 301 EDLIRA CERKEZI 80 18
  ALB 365 Letersi boterore III R, E 10:00-12:00 B 301 MARIGLENA MEMINAJ 80 66
  ARK 156 Kultura Ilire e epokes bronx-hekur H, M 10:00-11:00 B 308 ALEKS TRUSHAJ 90 56
  ARK 157 Kultura qytetare Ilire H, M, P 11:00-12:00 B 308 ERMAL STAVRO SINA 90 56
  BIO 341 Biologji e pergjithshme H, M 09:30-11:00 C 102 ORESTA SULEJMAN SALIAJ 100 100
  CSH 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi M, P 14:00-16:00 B 111 BESNIK MEHMETAJ 100 100
  CSH 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi H, M 11:00-12:00 B 409 STAF INFO 01 100 100
  DRE 127 Histori e shtetit dhe se drejtes ne shqiperi R, E 08:00-09:30 B 305 JONIDA MEHMETAJ 80 80
  DRE 127 Histori e shtetit dhe se drejtes ne shqiperi H, M, P 11:00-12:00 B 305 ULVIN VEIZAJ 80 56
  DRE 131 E drejte civile 1 H, M, P 09:00-10:00 B 305 ERGYSA IKONOMI 80 58
  DRE 131 E drejte civile 1 R, E 09:30-11:00 B 305 JONADA ZYBERAJ 80 80
  DRE 141 E drejte kushtetuese H, M, P 08:00-09:00 B 305 KLAJDI MONE 80 52
  DRE 141 E drejte kushtetuese H, M, P 10:00-11:00 B 305 ARJANA LLANO 80 80
  DRE 212 E drejte penale 2 R, E 11:00-12:30 B 307 LORENC DANAJ 75 54
  DRE 212 E drejte penale 2 R, E 12:30-14:00 B 307 ERVIN BACAJ 75 75
  DRE 241 E drejte e punes H, M, P 08:00-09:00 B 307 VALBONA ALIKAJ 75 59
  DRE 241 E drejte e punes H, M, P 10:00-11:00 B 307 VALBONA ALIKAJ 75 75
  DRE 245 E drejte administrative R, E 09:30-11:00 B 307 ERIOLA HOXHA 75 66
  DRE 245 E drejte administrative R, E 08:00-09:30 B 307 LORETA ALUSHI 75 75
  DRE 261 Pronesi industriale dhe intelektuale R, E 14:00-15:30 B 307 ERGYSA IKONOMI 75 67
  DRE 262 Filozofia e se drejtes H, M, P 12:00-13:00 B 307 Migena Gramoz Shehu 75 75
  DRE 335 Kriminalistike S 08:00-10:00 B 308 ILIRJAN MANDRO 90 90
  DRE 375 Te drejtat e njeriut R, E 08:00-09:30 B 308 ERJON HITAJ 90 81
  DRE 375 Te drejtat e njeriut H, M, P 10:00-11:00 B 308 AULONA HAXHIRAJ 90 35
  DRE 385 E drejte nderkombetare publike R, E 09:30-11:00 B 308 ERVIS MOCKA 90 59
  DRE 385 E drejte nderkombetare publike R, E 11:00-12:30 B 308 ERVIS MOCKA 90 60
  EDU 135 Edukim Artistik R 13:00-15:00 B 402 DRINI SHEHU 80 50
  EDU 150 Edukat qytetare H, M, P 10:00-11:00 B 104 ELSAJED REXHAJ 130 50
  EDU 155 Letersi per femije H, R 09:00-10:00 B 109 RUDINA ALIMERKO 135 69
  EDU 225 Pedagogji H, M, E 10:00-11:00 B 110 PETRIT HYSEN TARAJ 75 8
  EDU 230 Psikologji zhvillimi H, M, P 11:00-12:00 B 109 ERJONA DERVISHALIAJ 135 57
  EDU 231 Metodologji e mesimdhenies H, M 08:00-10:00 B 108 PETRIT HYSEN TARAJ 100 59
  EDU 233 Psikologji edukimi H, M, P 09:00-10:00 B 108 ARANIT GJIPALI 100 46
  EDU 233 Psikologji edukimi H, M, P 11:00-12:00 B 108 LULZIM HAJNAJ 100 58
  EDU 235 Psikilogji loje H, M, P 12:00-13:00 B 109 IRENA ALIMERKO 135 11
  EDU 240 Edukim muzikor dhe didaktik M, P 08:00-09:00 B 402 QANI SHYQYRI BALLA 80 38
  EDU 260 Kerkim Shkencor H, M, P 12:00-13:00 B 105 ENTELA AVDULAJ 60 51
  EDU 265 Psikologji H, M, P 11:00-12:00 B 105 ILVA SHKELQIM LAMAJ 60 39
  EDU 335 Higjene H, M 13:00-15:00 C 500 Bledar Pepa 100 34
  EDU 360 Praktike Mesimore ne kopsht D 10:00-12:00 B 110 RUDINA ALIMERKO 75 36
  EDU 370 Praktika Mesimore D 10:00-12:00 B 111 PETRIT HYSEN TARAJ 100 52
  ENG 151 Gramatike e Gjuhes Angleze R, E 08:00-09:00 B 409 ZAMIRA ALIMEMA 100 93
  ENG 193 Fonologjie Gjuhes Angleze H, M, P 08:00-09:00 B 409 EVISA CELA 100 92
  ENG 260 Kulture Anglofone H, M, P 09:00-10:00 B 409 MARSELA HARIZAJ 100 86
  ENG 264 Stilistike per gjuhen angleze R, E 11:00-12:00 B 412 SILVANA KALEMI 90 80
  ENG 265 Histori e Gjuhes Angleze R, E 09:00-10:00 B 409 LEDINA MERKAJ 100 87
  ENG 282 Letersi Angleze H, M, P 12:00-13:00 B 409 ARMELA PANAJOTI 100 88
  ENG 341 Metodat e mesimdhenies ne gjuhen Angleze H, M, P 08:00-09:00 B 412 MARSELA HARIZAJ 90 67
  ENG 356 Gjuhesi e pergjithshme per gjuhen angleze R, E 08:00-09:30 B 412 BLEDAR TOSKA 90 66
  ENG 376 Teknika te perkthimit per gjuhen angleze H, M 10:00-11:00 B 409 ILDA NAMIK KANANI 100 67
  ENGH 131 Gjuhe e huaj per shkencat humane – niveli fillestar H, M 09:00-10:00 B 104 ANILA HIMA 130 48
  ENGH 131 Gjuhe e huaj per shkencat humane – niveli fillestar H, M 11:00-12:00 B 109 DORJANA KLOSI 135 92
  ENGH 131 Gjuhe e huaj per shkencat humane – niveli fillestar R, E 12:00-14:00 B 101 LAVDOSH MALAJ 100 59
  ENGH 131 Gjuhe e huaj per shkencat humane – niveli fillestar M, P 12:00-14:00 B 310 SILVANA KALEMI 45 1
  ENGH 132 Gjuhe e huaj per shkencat humane – aftesim ne ligjerim H, M 08:00-09:00 B 404 VENERANDA HAJRULLA 95 27
  ENGH 132 Gjuhe e huaj per shkencat humane – aftesim ne ligjerim H, M 08:00-09:00 B 301 STAF ENG 2 80 68
  FIZ 311 Njohuri ne Fizik H, M 12:00-13:00 C 403 ASTRIT DENAJ 60 53
  FRE 132 Gjuhe Frenge 2 R, E 11:00-13:00 B 103 VLADIMIR MURAT XHELILI 105 10
  GEO 150 Gjeomorfologji H, M 08:00-09:00 B 308 STAF HIST01 90 56
  GEO 151 Morfologjia e relievit M, E 08:00-10:00 B 308 STAF HIST01 90 57
  GEO 217 Gjeografi e popullsise H, M, P 12:00-13:00 B 308 Esmeralda Sabri Laci 90 57
  GEO 222 Gjeografi fizike e Shqiperise H, M 10:00-11:00 B 111 FATLINDA SHKURTI 100 56
  GEO 223 Gjeografi ekonomike e Shqiperise H, M 11:00-12:00 B 308 Esmeralda Sabri Laci 90 56
  GEO 325 Gjeografi turizmi H, M 09:00-10:00 B 108 FATLINDA SHKURTI 100 53
  GEO 326 Gjeografi mjedisi H 08:00-09:00 B 105 Esmeralda Sabri Laci 60 54
  HIS 140 Praktike ne terren D 08:00-10:00 B 308 ALEKS TRUSHAJ 90 1
  HIS 222 Histori e re e Shqiperise H, M, P 09:00-10:00 B 402 ELSAJED REXHAJ 80 59
  HIS 245 Histori Ballkani R, M, E 08:00-09:00 B 109 ENKELEJDA MARKO BILLA 135 57
  HIS 368 Histori moderne H, M, P 11:00-12:00 B 104 ENKELEJDA MARKO BILLA 130 54
  HUM 250 Histori kombetare e didaktike H, M, P 10:00-11:00 B 108 ENKELEJDA MARKO BILLA 100 30
  ITA 132 Gjuhe italiane 2 R, E 11:00-12:00 B 409 FROSINA LONDO 100 100
  ITA 151 Gramatike e Gjuhes italiane H, M, P 08:00-09:00 B 103 ENTELA MUSTAFARAJ 105 10
  ITA 193 Fonologjie Gjuhes Italiane H, M, P 10:00-11:00 B 103 MERI GJOLEKA 105 10
  ITA 241 Semantike e Gjuhes Italiane H, M, P 11:00-12:00 B 101 ENTELA MUSTAFARAJ 100 20
  ITA 260 Kulture dhe Qyteterim Italian R, E 11:00-13:00 B 101 ANGELA MOTTOLA 100 19
  ITA 265 Histori e Italise R, E 08:00-09:00 B 103 ANGELA MOTTOLA 105 20
  ITA 282 Letersi Italiane H, M, P 08:00-09:00 B 101 BUKUROSHE ISUFAJ 100 20
  ITA 341 Metodat e Mesimdhenies ne Gjuhen Italiane R, E 08:00-10:00 B 101 ELIONA NAQO 100 19
  ITA 356 Gjuhesi e pergjithshme per gjuhen Italiane H, M, P 12:00-13:00 B 103 MERI GJOLEKA 105 19
  ITA 376 Teknika te Perkthimit per Gjuhen Italiane R, E 10:00-11:00 B 408 GENCI ZAKA 80 21
  KIM 311 Njohuri ne Kimi H, M 08:00-09:30 C 403 PETRIT KOTORI 60 56
  PS 115 Handikapi mendor. edukimi dhe mesimdhenia H, M, P 10:00-11:00 B 110 ENTELA AVDULAJ 75 22
  PS 116 Probleme te shikimit . edukimi dhe mesimdhenia H, M, P 11:00-12:00 B 110 GENTIANA LEPURI 75 21
  PS 118 Tipet e handikapit H, M, P 08:00-09:00 B 104 ARBANA ZHAPAJ 130 71
  PS 323 Mardheniet prinder profesioniste H, M 08:00-09:30 B 111 ARBANA ZHAPAJ 100 42
  PS 349 Praktika Mesimore D 10:00-12:00 B 112 ARBANA ZHAPAJ 45 42
  SPA 131 Spanjisht niveli pare H, M, P 13:00-14:00 B 103 ANA CANO 105 105
 • Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Kapaciteti Te Regjistruar
  BIO 160 Botanike e pergjithshme R, E 12:30-14:00 C 102 ORESTA SULEJMAN SALIAJ 100 67
  BIO 161 Zoologji intervertebrore R, E 11:00-12:30 C 102 DENADA KASEMI 100 67
  BIO 210 Biologji Detare R 11:00-14:00 C 411 SAJMIR BEQIRAJ 56 10
  BIO 260 Sistematike e bimeve R, E 08:00-09:30 C 105 AURORA RIDVAN BAKAJ 76 58
  BIO 261 Zoologji vertebrore H, M 08:00-09:30 C 411 HAJDAR KICAJ 56 56
  BIO 264 Mikrobiologji R, M 11:00-12:30 C 105 AURORA RIDVAN BAKAJ 76 57
  BIO 271 Fitogjeografi R, E 09:30-11:00 C 105 Bledar Pepa 76 56
  BIO 312 Gjenetike H, M 11:00-12:30 C 407 Blerta Laze 63 49
  BIO 320 Ihtiologji H, M 08:00-10:00 C 411 HAJDAR KICAJ 56 3
  BIO 367 Bioteknologji E, P 09:30-11:00 C 411 Blerta Laze 56 44
  BIO 370 Hidrobiologji R 11:00-14:00 C 411 SAJMIR BEQIRAJ 56 49
  BIO 378 Etologji H, M 10:00-11:00 C 401 INA NASTO 56 43
  CS 131 Hyrje ne programim H, M, P 11:00-12:00 C 101 RONEDA MUCO 100 67
  CS 160 Sistemet Elektronike dhe rrjetat logjike H, M 11:00-12:00 C 102 EVA CIPI 100 79
  CS 160 Sistemet Elektronike dhe rrjetat logjike H, P 15:00-16:00 C 101 Alba Qirjako 100 60
  CS 232 Programim ne JAVA H, M 13:00-14:00 C 102 ELJONA PROKO 100 62
  CS 234 Programim ne JAVA dhe Nderfaqe Perdoruesi H, M 13:00-14:30 C 102 ELJONA PROKO 100 22
  CS 247 Hyrje ne Rrjetat Kompjuterike H, M 08:00-09:30 C 102 ALMA BREGAJ 100 61
  CS 250 Sisteme Operative R, E 15:30-17:00 C 100 Jonada Xhemil Shalca 150 83
  CS 261 Projektimi dhe Analiza e Algoritmave R, E 08:00-09:30 C 106 RONEDA MUCO 73 62
  CS 302 Kriptografi R, E 10:00-11:30 C 302 BESNIK MEHMETAJ 60 21
  CS 335 Projektimi i Nderfaqeve ne VB.net M, P 14:00-15:30 C 302 ALMA BREGAJ 60 18
  CS 344 Sisteme te Menaxhimit te Informacionit R, E 08:00-09:30 C 301 FJORALBA LLAZAR SOTA 65 17
  CS 346 Siguria e Sistemeve Kompjuterike M, P 08:00-09:30 C 402 BESNIK MEHMETAJ 60 14
  CS 348 Arkitekture Kompjuteri R, E 14:00-15:30 C 101 FJORALBA LLAZAR SOTA 100 38
  CS 349 Kompilatoret P 13:00-15:00 C 402 Qani muka 60 9
  CS 351 Aplikacione WEB H, P 13:00-14:30 C 303 DEZDEMONA RESUL GJYLAPI 60 14
  CS-E 130 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi H, M 12:00-13:00 C 404 RONEDA MUCO 51 18
  CST 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi H, M 10:00-11:00 C 101 FJORALBA LLAZAR SOTA 100 81
  DET 121 Hartografi Lundrimore R, E 08:00-09:30 C 204 AGRON DUKA 52 17
  DET 221 Drejtim Anije H, M 09:30-11:00 C 204 GJERGJI ARIF TOSKAJ 52 13
  DET 222 Operacionet e Emergjences ne Anije H, M 08:00-09:30 C 204 SUARD ALIZOTI 52 12
  DET 321 Menaxhim Anije H, M 08:00-09:30 C 205 AGRON DUKA 50 15
  DET 322 E drejta detare H, M 09:30-11:00 C 205 ERMAL XHELILAJ 50 15
  DET 325 Praktike Lundrimore S 08:00-13:00 C 205 SUARD ALIZOTI 50 19
  ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 301 FJONA ZENELI 100 96
  ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 407 PRANVERA RESULAJ 90 84
  ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 401 EMI MALAJ 80 42
  ECN 170 Mikroekonomi R, E 11:00-12:30 A 403 LORENA ALIKAJ 80 80
  ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 402 Rezart Hoxhaj 80 28
  ECN 170 Mikroekonomi H, M, P 09:00-10:00 A 408 MATILDA VELIU 90 53
  ECN 170 Mikroekonomi R, E 09:30-11:00 A 206 KLAUDJA GUGA 70 70
  ECN 170 Mikroekonomi H, M, P 09:00-10:00 A 406 EDLIRA ALIAJ 60 5
  ECN 270 Makroekonomi H, M, P 10:00-11:00 A 104 MATILDA VELIU 60 43
  ECN 270 Makroekonomi R, E 11:00-12:30 A 104 KLAUDJA GUGA 60 37
  ECN 281 Bazat ne ekonomiks H, M, P 10:00-11:00 C 106 EDLIRA ALIAJ 73 51
  ECN 370 Ekonometri R, E 08:00-09:30 A 404 FJONA ZENELI 70 62
  ECN 370 Ekonometri H, M, P 11:00-12:00 A 407 FLORIAN MITI 90 51
  ECN 370 Ekonometri H, M, P 12:00-13:00 A 407 FLORIAN MITI 90 58
  EE 231 Elektronike Industriale H, M 10:00-12:00 C 301 ALKETA HASANAJ 65 32
  EE 232 Elektroteknike 2 R, E 09:30-11:00 C 301 ALKETA HASANAJ 65 30
  EE 240 Sisteme dhe Sinjale R, E 11:00-12:30 C 101 MIRANDA HALILI 100 60
  EE 246 Bazat e Sistemeve te Kontrollit R, E 12:30-14:00 C 306 EDUART SERDARI 60 28
  EE 337 Matje Elektrike R, E 11:00-12:30 C 106 ANILA TELO ISMAILAJ (HOXHA) 73 40
  EE 348 Bazat e Automatikes 2 H, M 12:30-14:00 C 106 EDUART SERDARI 73 43
  EE 350 Automatet logjike te proramueshem R, E 09:30-11:00 C 106 ANILA TELO ISMAILAJ (HOXHA) 73 40
  EE 370 Teknika e Sigurimit H, M 09:00-10:00 C 106 MIRANDA HALILI 73 38
  EGR 120 Grafike Inxhinierike R, E 09:30-11:00 C 402 ORIANA HALLA 60 47
  EGR 240 Elektronika Analoge P 10:00-13:00 C 301 ORIANA HALLA 65 34
  ENG-E 132 Anglisht 2 H, M 10:00-11:00 C 100 LEDINA MERKAJ 150 81
  ENG-E 133 Anglishte Detare 1 H, M 10:00-11:30 C 100 LEDINA MERKAJ 150 18
  ENGT 131 Anglisht 1 H, M 13:00-14:30 C 100 EVISA CELA 150 89
  ENGT 132 Anglisht 2 H, M, P 15:00-16:00 C 202 ERIDA PRIFTI 58 58
  FIN 210 Kontabilitet financiar R, E 11:00-12:30 A 207 FILLORETA MADANI 80 58
  FIN 210 Kontabilitet financiar H, M, P 09:00-10:00 A 103 VALBONA GJINI 80 39
  FIN 210 Kontabilitet financiar H, M, P 09:00-10:00 A 402 MIRANDA HAXHIU 80 36
  FIN 215 Institucionet financiare H, M, P 08:00-09:00 A 206 BRIKENA SULEJMANI 70 88
  FIN 215 Institucionet financiare H, M, P 09:00-10:00 A 207 ERALD PELARI 80 75
  FIN 220 Financa 2 R, E 09:30-11:00 A 207 FILLORETA MADANI 80 92
  FIN 220 Financa 2 R, E 12:30-14:00 A 407 OLTIANA MUHARREMI 90 66
  FIN 220 Financa 2 H, M, P 10:00-11:00 A 403 YLLDEZE SOKOLI 80 12
  FIN 313 Kontabilitet i aplikuar R, E 09:30-11:00 A 103 Blerina Petrit Dervishaj 80 85
  FIN 317 Vendimet financiare te korporatave R, E 11:00-12:30 A 407 OLTIANA MUHARREMI 90 71
  FIN 317 Vendimet financiare te korporatave H, M, P 09:00-10:00 A 405 LORENA TARAJ 80 78
  FIZ 152 Fizike 2 R, E 11:00-12:30 C 100 ASTRIT DENAJ 150 68
  FIZ 152 Fizike 2 H, M, P 13:00-14:00 C 101 VELEDIN CAKO 100 75
  FIZ 152 Fizike 2 R, E 08:00-09:30 C 100 VALBONA TAHIRI 150 92
  FIZ 270 Valet R, E 09:00-10:00 C 403 EMILI CACI 60 1
  FIZ 371 Fizike Moderne 2 R, E 08:00-09:30 C 305 VALBONA TAHIRI 62 5
  FIZ-E 152 Fizike 2 H, M, P 09:00-10:00 C 100 SILVANA MICO 150 100
  KIM 144 Kimi inorganike R, E 11:00-13:00 C 103 MARINELA MUCO 20 14
  KIM 348 Kimi Mjedisi E 08:00-11:00 C 103 Pranvera Mersin Lazo 20 8
  KIM 349 Statistike ne Kimi Analitike E 11:00-13:00 C 103 Pranvera Mersin Lazo 20 8
  KIM 355 Analize Organike P 08:00-10:00 C 103 Elda Marku 20 8
  KIM 361 Kima dhe Teknologjia Ushqimore R, M 10:00-11:30 C 103 SONILA KANE 20 9
  MAT 155 Kalkulus 2 R, E 12:30-14:00 C 100 MIFTAR RAMOSACO 150 21
  MAT 155 Kalkulus 2 R, E 12:30-14:00 C 101 NDRICIM SADIKAJ 100 100
  MAT 155 Kalkulus 2 H, M, P 12:00-13:00 C 101 ANILA DUKA 100 99
  MAT 175 Algjeber lineare H, M, P 12:00-13:00 C 102 Borana Loshi 100 50
  MAT 175 Algjeber lineare H, M, P 12:00-13:00 C 100 ELDA YZEIR LAMCE 150 88
  MAT 251 Analize reale 2 R, E 11:00-12:30 C 404 ELDA YZEIR LAMCE 51 24
  MAT 270 Algjeber abstrakte 1 H, M, P 10:00-11:00 C 407 Morena Durmish Breshanaj 63 18
  MAT 285 Ekuacione diferenciale 1 R, E 09:30-11:00 C 100 Leonard Seitaj 150 92
  MAT 290 Topologji H, M, P 09:00-10:00 C 407 ARBEN BAUSHI 63 22
  MAT 330 Analize komplekse R, E 08:00-09:30 C 404 ANILA DUKA 51 11
  MAT 361 Analize numerike H, M 09:30-11:00 C 202 ARJOLA MAKSIM SINANI 58 15
  MAT 371 Algjeber abstrakte 3 H, M 08:00-09:30 C 202 ORGEST ISMET ZAKA 58 10
  MAT-E 155 Analize Matematike 2 H, M, P 08:00-09:00 C 100 Borana Loshi 150 98
  MEK 108 Vizatim Inxhinierik CAD R, E, P 10:00-11:00 C 102 Harilla Savo Rexho 100 80
  MEK 122 Mekanik Inxhinierike H, M, P 11:00-12:00 C 100 LULJETA GUSHA 150 82
  MEK 250 Bazat e Inxhinierise Termike H, M, P 09:00-10:00 C 105 PELLUMB CACAJ 76 69
  MEK 251 Termodinamika e Aplikuar H, M 12:00-13:00 C 301 PELLUMB CACAJ 65 29
  MEK 261 Mekanike e Materialeve P 13:00-15:00 C 106 MIRA SHEHU 73 69
  MEK 372 Teknologjia e Materiale R, E 09:30-11:00 C 202 LULJETA GUSHA 58 31
  MEK 386 Projektimi i Sistemeve Mekanike H, M 08:00-09:00 C 203 DJANA BAZINI 60 33
  MEK 388 Aplikime Kompjuterike ne inxhinierine Mekanike R, E 08:00-09:30 C 202 DJANA BAZINI 58 33
  NAV 210 Hidrostatika dhe Stabiliteti i Anijes R, E 08:00-09:00 C 203 KRISTOFOR LAPA 60 16
  NAV 223 Teori Anije R, E 09:30-11:00 C 204 BLENARD XHAFERAJ 52 13
  NAV 330 Sistemet Energjitike Detare R, E 09:00-10:00 C 203 Harilla Savo Rexho 60 8
  NAV 335 Impiantet e levizjes se Anijes H, M 13:00-14:00 C 203 Harilla Savo Rexho 60 8
  NAV 350 Sistemet dhe Mekanizmat ne Anije R, E 10:00-11:00 C 203 DJANA BAZINI 60 8
  NAV 370 Projektim Anije P, R 08:00-09:00 C 407 BLENARD XHAFERAJ 63 8
 • Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Kapaciteti Te regjistruar
  BIO 222 Biokimia R, E 08:00-09:00 C 101 HAJDAR KICAJ 100 100
  BIO 222 Biokimia R, E 08:00-09:00 C 102 INA NASTO 100 76
  BIO 222 Biokimia H, M 12:00-13:00 C 105 INA NASTO 76 57
  CSI 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi H 16:00-18:00 B 409 STAF INFIERMERI 01 100 81
  CSI 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi M 16:00-18:00 B 409 STAF INFIERMERI 01 100 100
  CSI 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi P 14:00-16:00 B 409 STAF INFIERMERI 01 100 100
  ENGI 131 Anglisht H, M 18:00-19:00 B 409 KOZETA HYSO 100 100
  GERI 131 Gjermanisht R, E 16:00-17:00 B 104 Arlinda Velaj 130 19
  INF 131 Anatomi humane II H, M, P 09:00-10:00 B 205 AFERDITA NIKAJ 90 94
  INF 131 Anatomi humane II H, M, P 10:00-11:00 B 204 AFERDITA NIKAJ 90 70
  INF 131 Anatomi humane II H, M, P 08:00-09:00 B 206 Adela Haxhiraj 90 63
  INF 150 Fiziologji H, M, P 10:00-11:00 B 205 MAJLINDA ZAHAJ 90 93
  INF 150 Fiziologji R, E 09:30-11:00 B 205 ELA PETO 90 69
  INF 150 Fiziologji R, E 08:00-09:30 B 205 ELA PETO 90 66
  INF 160 Principet baze te infermierise H, M, P 08:00-09:00 B 205 EMIRJONA KICAJ 90 95
  INF 160 Principet baze te infermierise H, M, P 09:00-10:00 B 206 EMIRJONA KICAJ 90 65
  INF 160 Principet baze te infermierise H, M, P 08:00-09:00 B 204 DENADA VLADIMIR SELFO 90 66
  INF 170 Zhvillimi pedriatik, human e social R, E 08:00-09:30 B 206 ERILDA RUCI 90 94
  INF 170 Zhvillimi pedriatik, human e social H, M, P 10:00-11:00 B 206 EVIS ALLUSHI 90 65
  INF 170 Zhvillimi pedriatik, human e social H, M, P 09:00-10:00 B 204 Adela Haxhiraj 90 65
  INF 250 Semundje infektive R, E 12:30-14:00 B 206 ERILDA RUCI 90 91
  INF 250 Semundje infektive R, E 11:00-12:30 B 206 ERILDA RUCI 90 76
  INF 260 Shendeti publik dhe mjedisor R, E 11:00-12:30 B 204 BRUNILDA SUBASHI 90 91
  INF 260 Shendeti publik dhe mjedisor H, P 12:00-14:00 B 206 Qamil Dika 90 71
  INF 270 Gjinekologji dhe shendet riprodhues R, E 08:00-09:30 B 204 SAEMIRA DURMISHI 90 64
  INF 273 Dietologji dhe dietoterapi R, E 09:30-11:00 S 107 YLLKA STRAMARKO 40 19
  INF 273 Dietologji dhe dietoterapi R, E 14:00-15:30 S 107 FATJONA KAMBERI 40 39
  INF 275 Traumatologji R, E 12:30-14:00 S 107 ROZETA LUCI 40 40
  INF 276 Dermatologji H, M, P 14:00-15:00 S 107 GLODIANA SINANAJ 40 39
  INF 280 Kujdesi infermieror per nenen dhe femijen H, M, P 13:00-14:00 S 107 RUDINA CERCIZI 40 37
  INF 290 Kujdesi gjate zhvillimit intrauterin R, E 14:00-15:30 B 204 DIANA XHUBERI 90 55
  INF 300 Praktika profesionale R, E 08:00-12:00 S 102 EVIS ALLUSHI 60 60
  INF 300 Praktika profesionale R, E 08:00-12:00 S 103 JULIANA JOSIF XHINDOLI 60 59
  INF 300 Praktika profesionale R, E 08:00-12:00 S 104 SONILA NIKA 60 48
  INF 300 Praktika profesionale R, E 08:00-12:00 S 105 EMIRJONA KICAJ 40 34
  INF 300 Praktika profesionale R, E 08:00-12:00 S 106 RUDINA CERCIZI 40 38
  INF 330 Infermieri speciale per adultin H, M, P 11:00-12:00 B 204 EVIS ALLUSHI 90 92
  INF 330 Infermieri speciale per adultin H, M, P 11:00-12:00 B 205 SONILA NIKA 90 75
  INF 330 Infermieri speciale per adultin H, M, P 11:00-12:00 B 206 JULIANA JOSIF XHINDOLI 90 77
  INF 350 Semundje te brendeshme II H, M, P 12:00-13:00 B 205 AFERDITA NIKAJ 90 73
  INF 350 Semundje te brendeshme II H, M, P 12:00-13:00 B 204 FEJZI ALUSHI 90 92
  INF 350 Semundje te brendeshme II H, M, P 13:00-14:00 B 204 FEJZI ALUSHI 90 83
  KIM 223 Kimi per Infermierine H, M 13:00-14:00 C 105 FLORA QARRI 76 60
  KIM 223 Kimi per Infermierine R, E 09:00-10:00 C 101 PETRIT KOTORI 100 63
  KIM 223 Kimi per Infermierine R, E 09:00-10:00 C 102 MARINELA MUCO 100 117