ERASMUS+ DAYS “UNË JAM ERASMUS, PO JU?!”

Aktivitete njoftime

Në kuadër të ditëve ndërkombëtare dedikuar Erasmus+,  me qëllim promovimin dhe mirë informimin mbi këtë program, Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve, do të organizojë më datën 11 Tetor 2019 , aktivitetin me temë ” Unë jam Erasmus, po Ju?!”, në ambientet e universitetit pranë Sallës “Rilindja” Godina A,  me studentët e Ciklit të I+II. Ftohen të gjithë studentët të bëhen pjesë e këtij aktiviteti.

Për më  shumë informacion kliko axhendën e aktivitetit këtu.

AGENDA DITA ERASMUS 11.10.2019