Konferenca e dytë ndërkombëtare për Kërkime të Reja dhe Përparime në Shkencën Kompjuterike dhe Teknologjinë e Informacionit NRA – CSIT 2019

njoftime Njoftime FSHT

Konferenca e dytë ndërkombëtare për Kërkime të Reja dhe Përparime në Shkencën Kompjuterike dhe Teknologjinë e Informacionit KRP – SHKTI 2019

Të nderuar akademikë, studiues, shkencëtarë dhe teknologë, studiues dhe firma kërkimore, Ne jemi të lumtur t’ju ftojmë në Konferencën tonë të Dytë Ndërkombëtare për Kërkime të Reja dhe Përparime në Shkencën e Kompjuterike dhe Teknologjinë e Informacionit (KRP – SHKTI) e cila do të mbahet më 18-19 Tetor 2019 në Vlorë, Shqipëri.


Konferenca do të organizohet nga bashkëpunimi i Departamentit të Shkencave Kompjuterike, Fakultetit të Shkencave Teknike, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, Departamenti I Informatikës, Fakulteti i Shkencave Natyrore (FSHN) dhe Departamenti i Informatikës, FSHN, Universiteti i Tiranës dhe Universiteti “Aleksander Xhuvani” Elbasan.

https://univlora.edu.al/nracsit/