KZFSHT – KZFE: Vendim Nr. 7 datë 12.05.2020

njoftime

KZFSHT

Vendim Nr. 7 datë 12.05.2020

per miratimin e listes se kandidateve per drejtues te njesise kryesore dhe drejtues te njesise baze ne fakulotetin e shkencave teknike

Vendimi i plote 

 

KZFE

Vendim Nr. 7 datë 12.05.2020

per miratimin e listes se kandidateve per drejtues te njesise kryesore dhe drejtues te njesise baze ne fakulotetin e shkencave teknike

Vendimi i plote