MASTER PROFESIONAL

Programi Institucioni Njësia Lloji Diplomës Fusha Fusha Specifike Forma VKA Hapje
Administrim Publik Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master profesional Shkenca  Ekonomike Administrim Kohë të Plotë VKM Nr. 999, date 30.09.2009
Sipërmarrje dhe  Turizëm Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master profesional Shkenca  Ekonomike Turizëm Kohë të Plotë VKM Nr. 999, datë 30.09.2009
Financë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master profesional Shkenca  Ekonomike Financë Kohë të Plotë Urdher Nr. 44, date 04.02.2013
Kontabilitet Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master profesional Shkenca  Ekonomike Kontabilitet Kohë të Plotë Urdher Nr. 44, date 04.02.2013
Ekonomiks në Sipërmarrje Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master profesional Shkenca  Ekonomike Ekonomiks Kohë të Plotë Urdher Nr. 44, date 04.02.2013
Marketing Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Master profesional Shkenca  Ekonomike Marketing Kohë të Plotë Urdher Nr. 44, date 04.02.2013
Infemieri Patologjike Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shëndetit Publik Master profesional Shkenca Mjekësore Infermieri Kohë të Plotë Urdher Nr. 398, date 10.08.2011
Infermieri Pediatrike Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shëndetit Publik Master profesional Shkenca Mjekësore Infermieri Kohë të Plotë Urdher Nr. 398, date 11.08.2011
Infermieri Kirurgjikale Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shëndetit Publik Master profesional Shkenca Mjekësore Infermieri Kohë të Plotë Urdhër i MAS Nr. 64, datë 10.02.2016                                       VKM Nr. 672, date 14.09.2011, per miratimin e  kuotave
Shkenca Administrative Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master profesional Shkenca Humane dhe Shoqërore Shkenca Juridike / Drejtësi Kohë të Plotë VKM Nr. 672, date 14.09.2011
Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndën Gjuhë Angleze Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master profesional Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë VKM Nr. 1613, datë 10.12.2008
Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndën Gjuhë  Italiane Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master profesional Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë VKM Nr. 1613, datë 10.12.2008
Mësuesi për Ciklin e Ulet me Drejtim Minor Parashkollor Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master profesional Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë N/A
Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Lëndët Histori Gjeografi Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master profesional Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë N/A
E Drejtë Penale Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Master profesional Shkenca Humane dhe Shoqërore Shkenca Juridike / Drejtësi Kohë të Plotë Urdher 364, date 04.09.2013
Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndët Matematikë Fizikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master profesional Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë VKM Nr.1332, datë 01.10.2008
Mësuesi për Arsimin e Mesëm, në Lëndën Matematikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master profesional Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë VKM Nr. 1372, datë 10.10.2008
Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Lëndën Informatikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master profesional Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë VKM Nr. 1372, datë 10.10.2008
Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Biologji me profil Minor Kimi Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master profesional Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë VKM Nr. 744, date 05.09.2013
Mësimdhënie e Kimisë ne Arsimin e Mesëm të Ulët Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master profesional Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë VKM Nr. 744, date 05.09.2013
Operacione Industriale dhe Navale Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master profesional Shkenca Inxhinierike Shkenca të Sigurisë Kohë të Plotë VKM Nr. 176, datë 19.02.2009
Studime të Avancuara Detare Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Master profesional Shkenca Ushtarake dhe Policore Shkenca Ushtarake Kohë të Plotë Urdher Nr. 452, date 05.10.2010