Njoftim

njoftim sidebar njoftime
Të githë studenteve të Fakultetit të Shkencave Teknike
 
Thirje për shkollë verore dy javore, 16 – 27  Tetor 2017.
 
 
Kush Aplikon: Studentët e Fakultetit të Shkencave Teknike
Afati i aplikimit: Brenda datës 12 Tetor 2017, ora 12.00
Ku duhet të dërgohen aplikimet: Dr. Terence Egute <Terence.Egute@b-tu.de>
Çfarë duhet për aplikim nga studentët : – CV e shkurtër e studentit
                                                                    – Letër interesi e shkruar nga studenti ku tregon përse ka interes për aplikim.
 
Fondet: akomodimi, transporti, ushqimi jane te mbuluar prej projektit.
Vendi ku zhvillohet aplikimi:  Ss. Cyril and Methodius University of Skopje in Macedonia