Njoftim për studentët që kanë paguar 100 % tarifën e shkollimit për vitin akademik 2018-2019

njoftime

Në zbatim të VKM nr 779 ,datë 26.12.2018, Vendimit te Bordit të Administrimit nr 3 datë 15.01.2019, studentët që përfitojnë përjashtimin nga tarifa në masën 100 % sipas listës bashkalidhur Vendimit te Bordit të Administrimit nr 3 datë 15.01.2019, në  rast se kanë paguar 100 % tarifën e shkollimit për vitin akademik 2018-2019 të paraqiten pranë zyrave të studentit në cdo fakultet për të dorëzuar kopje karte identiteti dhe numër llogarie bankare, për kthimin e pagesës së shkollimit për vitin akademik 2018-2019.

ADMINISTRATOR

MIRELA DUKA

Leave a Reply