Programet e studimit BACHELOR

Programi Institucioni Njësia Lloji Diplomës Fusha Fusha Specifike Forma VKA Hapje
Ekonomiks Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Bachelor Shkenca  Ekonomike Ekonomiks Kohë të Plotë VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
Financë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Bachelor Shkenca  Ekonomike Financë Kohë të Plotë VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
Kontabilitet Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Bachelor Shkenca  Ekonomike Kontabilitet Kohë të Plotë Urdher Nr. 270, date 10.06.2011
Marketing Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Bachelor Shkenca  Ekonomike Marketing Kohë të Plotë Urdher Nr. 270, date 10.06.2011
Administrim Biznesi Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Bachelor Shkenca  Ekonomike Administrim Kohë të Plotë VKM Nr.105 date 28.02.1994
Menaxhim Turizmi Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Bachelor Shkenca  Ekonomike Menaxhim Kohë të Plotë VKM Nr.105 date 28.02.1994
Administrim Biznesi(KP) Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Ekonomisë Bachelor Shkenca  Ekonomike Administrim Kohë të Pjesshme Urdher Nr. 287, date 06.07.2012
Infermier i Përgjithshëm Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shëndetit Publik Bachelor Shkenca Mjekësore Infermieri Kohë të Plotë Urdher Nr. 398, date 10.08.2011
Infermieri Mami Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shëndetit Publik Bachelor Shkenca Mjekësore Infermieri Kohë të Plotë Urdher Nr. 398, date 08.11.2011
Mësuesi për Klasat I – IV Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Bachelor Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë Urdher Nr. 143, date 04.08.1998
Mësuesi për Arsimin Parashkollor Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Bachelor Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë Shkrese Nr.643/1prot, datë 17.06.2002
Pedagogji e Specializuar Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Bachelor Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë N/A
Gjuhë Letërsi Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Bachelor Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Letërsi Kohë të Plotë Shkrese Nr. 5352prot, datë 22.08.2005
Gjuhë Angleze Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Bachelor Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Gjuhë të huaja Kohë të Plotë Vendim Nr. 67, date 07.05.1999
Gjuhë Italiane Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Bachelor Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Gjuhë të huaja Kohë të Plotë Shkrese Nr. 2234 prot, datë 17.06.2002
Histori-Gjeografi Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Bachelor Shkenca Filologjike dhe të Edukimit Shkenca Edukimi/Mësuesi Kohë të Plotë Urdher Nr. 270, date 10.06.2011
Drejtësi Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Bachelor Shkenca Humane dhe Shoqërore Shkenca Juridike / Drejtësi Kohë të Plotë Shkrese Nr.4238 Prot,date 04.07.2003
Drejtësi(KP) Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane Bachelor Shkenca Humane dhe Shoqërore Shkenca Juridike / Drejtësi Kohë të Pjesshme Urdher 287, date 06.07.2012
Inxhinieri Navale Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Inxhinierike Inxhinieri Mekanike Kohë të Plotë Urdher Nr. 68 date 07.05.1999
Inxhinieri Mekanike Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Inxhinierike Inxhinieri Mekanike Kohë të Plotë VKM Nr. 832, datë 04.06.2008
Inxhinieri Elektrike Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Inxhinierike Inxhinieri Elektrike Kohë të Plotë VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
Navigacion dhe Peshkim Detar Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Inxhinierike Shkenca Ushtarake Kohë të Plotë Shkresë Nr. 3379, datë 05.06.2001
Matematikë Fizikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Natyrore Matematikë Kohë të Plotë VKM Nr. 832, datë 04.06.2008
Matematikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Natyrore Matematikë Kohë të Plotë VKM Nr. 832, datë 04.06.2008
Shkencat Kompjutacionale Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Natyrore Inxhinieri Kompjuterike Kohë të Plotë VKM Nr. 381, datë 12.05.2010
Teknologji Informacioni Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Natyrore Teknologji Informacioni Kohë të Plotë N/A
Kimi Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Natyrore Kimi Kohë të Plotë VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
Biologji Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Natyrore Biologji/Bioteknologji Kohë të Plotë VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
Informatikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Natyrore Informatikë Kohë të Plotë VKM Nr. 832, datë 04.06.2008
Fizikë Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Natyrore Fizikë Kohë të Plotë VKM Nr. 124, datë 17.02.2010
Shkenca Komjputerike Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Natyrore Inxhinieri Kompjuterike Kohë të Plotë N/A
Navigacion Universiteti Ismail Qemali, Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Bachelor Shkenca Ushtarake dhe Policore Shkenca Ushtarake Kohë të Plotë VKM Nr.145, datë 04.08.1998