Raporti Financiar

Raporti Financiar i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë


Akt Rakordimi per te Ardhurat Janra – Prill 2020

Situacion Shpenzimesh Janar-Prill 2020

Akt Rakordimi të Ardhura Prill 2020

Te dhena progresive per periudhen Janar – Prill 2020


 • Akt Rakordimi të Ardhura  Janar 2020
 • Akt Rakordimi të Ardhura  Janar –  Shkurt  2020
 • Akt Rakordimi të Ardhura  Janar –  Mars  2020
 • Situacion Shpenzimesh Analitik, permbledhes Janar 2020
 • Situacion Shpenzimesh Analitik, permbledhes Janar- Shkurt 2020
 • Situacion Shpenzimesh Analitik, permbledhes Janar – Mars 2020

Kliko ketu


 

Akt Rakordimi per te Ardhurat

Situacion Shpenzimesh Janar-Mars 2019

Situacion Shpenzimesh Mars 2019

Te dhena progresive per periudhen Janar – Mars 2019


Akt Rakordimi Janar -Prill

Situacion Shpenzimesh Janar -Prill

Te dhena Progresive Janar -Prill

Situacion Shpenzimesh Prill 2019


Akt Rakordimi Janar – Maj

Situacion Shpenzimesh Janar – Maj

Te dhena Progresive Janar – Maj

Situacion Shpenzimesh Maj 2019


 • Akt Rakordimi të Ardhura  Qershor 2019
 • Akt Rakordimi të Ardhura  Janar –  Qershor  2019
 • Situacion të ardhura shpenzime  Qershor 2019
 • Situacion të ardhura shpenzime  Janar – Qershor 2019
 • Ankesi A për periudhën Janar –  Qershor 2019 sipas Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019.

Kliko ketu


Akt Rakordimi Janar – Korrik

Situacion Shpenzimesh Janar – Korrik

Te dhena Progresive Janar – Korrik


Akt Rakordimi Janar – Gusht 2019

Akt Rakordimi të Ardhura  Gusht 2019  

Situacion shpenzime  Janar Gusht 2019

Situacion të ardhura shpenzime  Janar – Gusht  2019

Ankesi A për periudhën Janar –  Gusht 2019 sipas Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019.

Te dhena Progresive Janar – Tetor 2019
Situacion shpenzimesh Janar Tetor 2019
Situacion te ardhura Janar Tetor 2019
Akt Rakordimi Tetor 2019
Akt Rakordimi Janar – Tetor 2019


Te dhena Progresive Janar – Nentor 2019
Situacion shpenzimesh Janar Nentor 2019
Situacion te ardhura Janar Nentor 2019
Akt Rakordimi Nentor 2019
Ankesi A për periudhën Janar – Nentor 2019 sipas Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019.