Rektori

Rektori i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë                                                                                                            

Prof. Roland ZISI                                                 

 

 

 

CV e Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë

email: rektori@univlora.edu.al

 

 

Drejtore e Drejtorisë së Komunikimit dhe Burimeve Njerëzore
Zyra e Rektorit
Eloina Tozaj

email: eloina.tozaj@univlora.edu.al

Tel: +355 33 222288

Adresa: L. Pavarësia, 9400
Vlorë, Shqipëri

 

 

Projekt- Raporti i detajuar i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë
VITI AKADEMIK 2017-2018