Sekretaria

Silvana Sulstarova 

Kryesekretare e FSHT-së

email: silvana.sulstarova@univlora.edu.al

 

SEKRETARET MËSIMORE TË DEPARTAMENTEVE

 

Herdesona Xhindi

Departamenti i Shkencave Detare

email: hedersona.xhindi@univlora.edu.al

 

Liza VERA

Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare

email: liza.vera@univlora.edu.al

 

Inilda Peta 

Departamenti i Biologjisë

email: inilda.peta@univlora.edu.al

 

Miranda Pajo 

Departamenti i Shkencave Kompjuterike

email: miranda.pajo@univlora.edu.al

 

Mirjeta Hoxhaj 

Departamenti i Matematikës

email: mirjeta.hoxhaj@univlora.edu.al

 

Juliana Tafili 

Departamenti i Fizikës

email: juliana.tafili@univlora.edu.al

 

Adresa: 

Fakulteti i Shkencave Teknike

Godina C, Kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri