Marrëveshje Ndër-Institucionale

[tab]

[tab_item title=””]
[toggle_box]

Universiteti i Vlorës ka nënshkruar një numër të konsiderueshëm marrëveshjesh në kuadër të programit Erasmus + KA1. Me anë të këtyre marrëveshjeve UV synon të rrisë shkëmbimin e studentëve, personelit akademik, personelit ndihmës akademik dhe personelit administrativ.

Tabela me Marreveshjet Nder-Institucionale KA107 (Shkarko)

 

Klikoni mbi çdo shtet për t’u informuar mbi universitetet e shtetit respektiv, fushën dhe kategorinë e përfituesve potencial për çdo marrëveshje të nënshkruar:

[toggle_item title=”AUSTRI ” active=”false”]                   

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti i Edukimit në Vjenë

(Kirchliche Padagogische Hochschule Wien/Krems)

 

(2016-2021)

https://www.kphvie.ac.at (011) Mësuesi Trajnim/ Shkenca Edukimi – Student

– Staf

[/toggle_item]


[toggle_item title=” BELGJIKË ” active=”false”]       

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti i Liezh-it

(University of Liège)

(2017 – 2019)

https://www.uliege.be/cms/c_8913283/en/on-the-go (0311) Ekonomiks
(1015) Menaxhim
(061)   Shkenca kompjuterike
(0713) Inxhinieri elektrike
(0715) Inxhinieri Mekanike
(0533) Fizik
(0531) Kimi
– Student

 

[/toggle_item]


[toggle_item title=” BULLGARIA ” active=”false”]

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti i Ri Bullgar

(New Bulgarian University)

(2015-2021)

https://nbu.bg/en (222)   Gjuhë të Huaja dhe Shkenca Filologjike – Student

– Staf

[/toggle_item]


[toggle_item title=” KROACIA  ” active=”false”]

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti i Zadar-it

(University of Zadar)

(2018-2020)

http://www.unizd.hr/eng (0230) Gjuhë të huaja – Student

– Staf

[/toggle_item]


[toggle_item title=”REPUBLIKA ÇEKE ” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti i Ostravës

(University of Ostrava)

(2018-2021)

https://www.osu.eu/ (0232) Literaturë dhe linguistikë – Student

– Staf

Universiteti i Masarykovës

(Masaryk University)

(2019-2021)

https://www.muni.cz/en (023)   Gjuhë të Huaja – Student

– Staf

 

[/toggle_item]


[toggle_item title=”ESTONIA ” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Kolegji i Kujdesit Shëndetësor Tallin

(Tallinn Health Care College)

(2014-2021)

https://www.ttk.ee/ (0913) Infermieri dhe Mami – Student

– Staf

 

[/toggle_item]


[toggle_item title=”  FINLAND” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti i Turku-t

(University of Turku)

(2016-2021)

https://www.utu.fi/en (0531) Kimi
(0511) Biologji
(0540) Matematik dhe statistik
(0533) Fizik
(0411) Kontabilitet
(0311) Ekonomiks
(011) Mësuesi
(02) Anglisht
(0421) Drejtësi
(0414) Marketing
– Staf

 

[/toggle_item]


[toggle_item title=” GREQI ” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti i Atikës Perëndimore

(University of West Attica)

(2018-2020)

http://www.uniwa.gr/en/home-page/ Të gjitha fushat – Student

– Staf

Universiteti i Atikës Perëndimore

(University of West Attica)

(2020-2027)

http://www.uniwa.gr/en/home-page/ Të gjitha fushat – Student

– Staf

[/toggle_item]


[toggle_item title=”HUNGARI ” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti Eötvös Loránd

(Eötvös Loránd University

(2018-2020)

https://www.elte.hu/en/ (0230) Gjuhë të Huaja – Student

– Staf

Universiteti i Debrecenit

(University of Debrecen)

(2014-2021)

https://www.elte.hu/en/ (0230) Gjuhë të Huaja – Student

– Staf

[/toggle_item]


[toggle_item title=”  ITALI” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti i Katanies

(University of Catania)

(2019-2022)

https://www.unict.it/ 042 Drejtësi – Student

– Staf

Universiteti “G. d’Annunzio”  Kieti-Peskara

(Universita degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara)

(2018-2021)

https://en.unich.it/ (0232) Literaturë dhe linguistik – Student

– Staf

Universiteti Salernos

(University of Salerno)

(2018-2020)

https://www.unisa.it/ (0421) Drejtësi – Student

– Staf

Universiteti Salernos

(University of Salerno)

(2015-2020)

https://www.unisa.it/ (380)   Law
Universiteti Salernos

(University of Salerno)

2017-2018

https://www.unisa.it/ (0421) Drejtësi
Universiteti Xhustino Fortunato

(University Giustino Fortunato)

(2016-2021)

http://www.unifortunato.eu/ (071)  Inxhinieri
(04)   Drejtësi
(041)  Administrim Biznesi
(0413) Menaxhim Turizëm
– Student

– Staf

Universiteti i Salentos

(University of Salento)

(2017-2019)

https://international.unisalento.it/ (023)  Gjuhë të Huaja – Staf
Universiteti Luixhi Kampania Vanviteli

(University of Campania Luigi Vanvitelli)

(2014-2021)

https://www.unicampania.it/ (0421) Drejtësi – Student

– Staf

Universiteti i Padovës

(University of Padua)

(2019-2022)

https://www.unipd.it/ (054)   Matematik dhe

Statistik

– Student

– Staf

Universiteti i Padovës

(University of Padua)

(2016-2018)

https://www.unipd.it/ (054)   Matematik dhe

Statistik

– Student

– Staf

 

[/toggle_item]


[toggle_item title=”  LETONI” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti Teknik i Rigës

(Riga Technical University)

(2014-2020)

https://www.rtu.lv/en (041)   Administrim Biznes
(061)   Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
(071)   Inxhinieri dhe tregjet inxhinierike
(023)   Gjuhë të Huaj
– Student

– Staf

 

[/toggle_item]

[toggle_item title=”NORTH MACEDONIA ” active=”false”]

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti Ndërkombëtar i Strugës

(International University of Struga)

(2018-2021)

https://iust.edu.mk/ (041)   Administrim Biznes
(0414) Marketing dhe Menaxhim
(0311) Ekonomiks
(061)   Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
(10)     Drejtësi
– Student

– Staf

 

[/toggle_item]


[toggle_item title=” NORVEGJI ” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti Norvegjez i Shkencave dhe Teknologjisë

(Norwegian University of Science and Technology)

(2014-2021)

https://www.ntnu.no/ Trajnim – Staf


[/toggle_item]


[toggle_item title=”POLONI ” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti Shtetëror i Shkencave të Aplikuara Presidenti Stanisław Wojciechowski në Kalisz

 

(The President Stanisław Wojciechowski State University of Applied Sciences in Kalisz)

(2019-2021)

http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/en/main-page (041)  Administrim Biznesi
(071)   Inxhinieri (Elektrike, Mekanike)
(061)   Teknologji Informacioni dhe  Komunikimi
– Student

– Staf

Universiteti Pomerian në Slupsk

(Pomerian University in Slupsk)

(2019-2021)

https://www.apsl.edu.pl/ (0511) Biologji
(0533) Fizik
(0413) Menaxhim
(0541) Matematik
– Student

– Staf

Universiteti Kazimierz Vielki

(Kazimierz Wielki University)

(2019-2021)

http://www.ujk.edu.pl/ (040)  Administrim            biznesi dhe drejtësi
(050)  Shkenca natyrore, Matematik dhe Statistik.
– Student

– Staf

Universiteti Jan Kocanovski në Kielce

(Jan Kochanowsi University in Kielce)

(2018-2021)

https://pb.edu.pl/ (0230) Gjuhë të Huaja
(0110) Edukim
(0421) Drejtësi
– Student

– Staf

Universiteti Teknologjik i Bialistok

(Bialystok University of Technology)

(2016-2021)

https://pb.edu.pl/ (041)   Administrim Biznesi
(061)   Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
(071)   Inxhinieri
– Student

– Staf

Universiteti i Opoles

 

(University of Opole)

 

(2015-2021)

http://www.uni.opole.pl/ (023)   Gjuhë të Huaja – Student

– Staf

 

[/toggle_item]


[toggle_item title=”  RUMANIA” active=”false”]

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti Politeknik i Timisoarës

(Politehnica University of Timisoara)

(2019-2021)

http://www.upt.ro/ (023)   Gjuhë të Huaja
(061)  Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
(0711) Inxhinieri kimike dhe proceset
(0713) Elektricitet dhe energji
(0541) Matematik
(0715) Mekanik dhe tregjet e metalit
– Student

– Staf

Universiteti Pitesti

(University of Pitest)

(2018-2021)

https://www.upit.ro/ (0230) Gjuhë të Huaja
(0111) Shkenca Edukimi
– Staf
Universiteti i Pitestit

 

(University of Pitesti)

 

(2017-2021)

https://www.upit.ro/en/ (0230) Gjuhë të Huaja
(0111) Shkenca Edukimi
– Staf
Universiteti Perëndimor i Timisoarës

 

(West University of Timisoara)

(2014-2021)

https://www.uvt.ro/ro/ (0531) Kimi
(0511) Biologji
(0533) Fizik
(0541) Matematik
(061)  Shkenca Kompjuterike
(022)  Gjeografi
(0231) Gjuhë dhe Literaturë Moderne
(041)  Drejtësi
(0411) Kontabilitet
(0311) Ekonomiks
(0412) Financë
(0413) Biznes
(0413) Menaxhim
(0414) Marketing
– Student

– Staf

Universiteti Perëndimor i Timisoarës

 

(West University of Timisoara)

 

(2014-2021)

https://www.uvt.ro/en/ (023)   Gjuhë Moderne – Student

– Staf

Universiteti Aurel Vlaicu Arad

 

(Aurel Vlaicu University Of Arad)

 

(2018-2021)

https://www.uav.ro/ (011)   Edukim
(023)   Gjuhë të huaja
(041)   Administrim Biznesi
(061)   Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
(071)   Inxhinieri dhe tregjet inxhinierike
– Student

– Staf

Universiteti i Transilvanisë në Brasov

(Transylvania University of Brasov

(2018-2021)

https://www.unitbv.ro/ (071)   Inxhinieri dhe tregjet inxhinierike – Student

– Staf

Universiteti Transilvanisë në Brasov

 

(Transylvania University of Brasov)

 

(2016-2021)

https://www.unitbv.ro/en/ (023)   Gjuhë të Huaja – Student

– Staf

Universiteti i Suceavës Stefan cel Mare

 

(Stefan cel Mare University of Suceava)

 

(2017-2021)

http://www.usv.ro/ (022)   Histori
(0111) Shkenca Edukimi
(023)  Gjuhë të Huaja
(041)  Administrim Biznesi
(0311) Ekonomiks
(0421) Drejtësi
(061)  Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
– Student

– Staf

Universiteti Teknik “Gheorghe Asachi” i Iasi

 

(Technical University “Gheorghe Asachi” of Iasi)

 

(2017-2021)

http://www.tuiasi.ro/ (05)     Shkenca Natyrore
(06)     Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
(07)     Inxhinieri dhe tregjet inxhinierike
– Student

– Staf

Akademia e Forcave Ajrore Henri Koanda

 

(Henri Coanda Air Force Academy)

 

(2014-2021)

http://www.afahc.ro/index_en.html (03)     Shkenca Shoqërore gazetarie dhe informacioni – Student

– Staf

Universiteti Partium Kristian

 

(Partium Christian University)

 

(2016-2021)

https://www.partium.ro/en (0232) Literature Angleze dhe linguistik – Student

– Staf

 

[/toggle_item]


[toggle_item title=”  SLLOVAKIA” active=”false”]

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti Pavol Jozef Safarik në Kosice

 

(Pavol Jozef Safarik University in Kosice)

 

(2018-2020)

https://www.upjs.sk/ (0230) Gjuhë të Huaja – Student

– Staf

Universiteti Pavol Jozef Safarik në Kosice

 

(Pavol Jozef Safarik University in Kosice)

 

(2017-2019)

https://www.upjs.sk/ (0230) Gjuhë të Huaja – Staf
Universiteti Pavol Jozef Safarik në Kosice

 

(Pavol Jozef Safarik University in Kosice)

 

(2017-2019)

https://www.kphvie.ac.at (0230) Gjuhë të Huaja – Staf
Universiteti Katolik në Ruzomberok

 

(Catholic University in Ružomberok)

 

(2018-2020)

http://www.ku.sk/en/ (0230) Gjuhë të Huaja – Student

– Staf

 

[/toggle_item]


[toggle_item title=”SPANJA ” active=”false”]

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti Iles Balears

 

(Universitat de les Illes Balears)

 

(2018-2020)

https://www.uib.cat/ (0232) Literature dhe Linguistik – Student

– Staf

Universiteti i  Vigos

 

(University of Vigo)

 

(2018-2021)

https://www.uvigo.gal/ (0222) Histori
(0421) Drejtësi
(041)   Administrim Biznesi dhe Menaxhim
(1015) Turizëm
(113)   Cikël i ulët
(0913) Infermieri
(0511) Biologji
(0531) Kimi
(0713) Inxhinieri Elektrike
(0715) Inxhinieri Mekanike
– Staf

[/toggle_item]

[toggle_item title=”TURQI ” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti Teknik Eskisehir

 

(Eskişehir Technical University)

 

(2018-2021)

https://www.eskisehir.edu.tr/ (0713) Elektronik Elektrike
(0611) Inxhinieri kompjuterike
(0533) Fizik
(0541) Matematik
– Student

– Staf

Universiteti Anadolu

 

(Anadolu University)

 

(2018-2021)

https://www.anadolu.edu.tr/ (041)  Administrim Biznesi
(0311) Ekonomiks
(1015) Manaxhim Turizmi
(0421) Drejtësi
(0222) Histori
(0112) Cikël i ulët
(0114) Mësimdhënie e Gjuhës Angleze
– Student

– Staf

Universiteti Istanbul Gelisim

(University Istanbul Gelisim)

(2018-2021)

https://www.gelisim.edu.tr/ (041)   Administrim Biznesi
(061)   Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
(071)   Inxhinieri
(023)   Gjuhë të Huaja
– Student

– Staf

Universiteti Ondokuz Majis

 

(Ondokuz Mayis University)

(2017-2020)

http://www.omu.edu.tr/tr (023)   Gjuhë të Huaj
(041)   Administrim Biznesi
(061)   Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
(071)   Inxhinieri dhe tregjet inxhinierike
(091)   Shëndet
– Student

– Staf

Universiteti Teknik i Lindjes së Mesme

 

(Middle East Technical University) (METU)

 

(2017-2019)

http://www.metu.edu.tr/ (0511) Biologji
(0531) Kimi
(0540) Matematik
(0222) Histori
(0533) Fizik
(041)  Administrim Biznesi
(0311) Ekonomiks
(0112) Cikël i ulët
(061)  Shkenca kompjuterike
(0713) Inxhinieri Elektrike
(0715) Inxhinieri Mekanike
(0613) Informatik
(0716) Shkenca detare
– Student

– Staf

Universiteti Mehmet Akif Ersoi

 

(Mehmet Akif Ersoy University)

 

(2014-2021)

https://www.mehmetakif.edu.tr/ (041)  Administrim Biznesi
(0411) Kontabilitet
(0311) Ekonomiks
(0611) Shkenca Kompjuterike
(113)  Cikël i ulët
(112)  Edukim Parashkollor
(23)   Gjuhë e huaj (English)
(0913) Infermieri e Përgjithshme
– Student

– Staf

Bingol University

2014-2021

http://www.bingol.edu.tr/en (041)  Administrim Biznesi
(0421) Drejtësi
(0230) Gjuhë të huaja
(0222) Histori dhe Arkeologji
(0540) Matematik
(0713) Elektricitet dhe energji
(0715) Mekanik dhe metale
(0610) ICT
(0511) Biologji
(0533) Fizik
(0531) Kimi
(0913) Infermieri
– Student

– Staf

[/toggle_item]

 

[/toggle_box]
[/tab_item]
[/tab]