Marrëveshje mirëkuptimi

[tab]

[tab_item title=””]
[toggle_box]

Marrëveshjet dypalëshe të mirëkuptimit krijojnë urën e bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve. Ato lehtësojnë shkëmbimin e stafit dhe studentëve, pjesëmarrjen në aktivitete ndërkombëtare, zhvillimin e programeve të përbashkëta studimi, hulumtimet e përbashkëta si dhe ofrojnë sfondin e përgjithshëm për të ngritur projekte të përbashkëta në arsim dhe hulumtim. Universiteti Vlorës ka nënshkruar marrëveshje dypalëshe bashkëpunimi me institucionet e mëposhtme:


[toggle_item title=”ARMENI” active=”false”]

Universiteti Ndërkombëtar Eurasia
Universiteti Kombëtar Agrar i Armenisë

[/toggle_item]

 


[toggle_item title=” BELGJIKË” active=”false”]

Universiteti i Liezhit

[/toggle_item]

 


[toggle_item title=”BOSNJE HERZEGOVINË” active=”false”]

Universiteti Mostar

[/toggle_item]


[toggle_item title=”BULLGARI” active=”false”]

Universiteti Teknik i Varnës

Universiteti Kimik Teknologjik Metalurgjik

[/toggle_item]

 


[toggle_item title=”KINË” active=”false”]

Universiteti Bejing i Gjuhëve të Huaja Pekin

[/toggle_item]


[toggle_item title=”QIPRO” active=”false”]

Universiteti Perëndimor Mesdhetar, Qipro Veriore

Universiteti i Qipros

[/toggle_item]

 


[toggle_item title=”REPUBLIKA ÇEKE” active=”false”]

Universiteti Mendel në BRNO

Universiteti Palaki Olomuk

[/toggle_item]

 


[toggle_item title=”GREQI” active=”false”]

Universiteti i Janinës

Instituti Teknologjik i Kretës

Universiteti Jonian i Korfuzit

[/toggle_item]

 


[toggle_item title=”HUNGARI” active=”false”]

Universiteti Eötvös Loránd

[/toggle_item]

 


[toggle_item title=”ITALI” active=”false”]

Universiteti Politeknik i Markave

Universiteti Katolik i Zemrës së Shenjtë

Universiteti i Torinos

Universiteti Aldo Moro Bari (University Aldo Moro Bari)

Universiteti Luixhi Vanviteli

Universiteti i Kalabrisë

  Konsullata e Pëgjithshme Italiane në Vlorë

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”JORDANI” active=”false”]

Universiteti Jarmuk

Universiteti Filadelfia

Universiteti i Lindjes së Mesme

[/toggle_item]

 


[toggle_item title=”KOSOVË” active=”false”]

Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”MALTA” active=”false”]

Universiteti Sancti Cyril

[/toggle_item]

 


[toggle_item title=”MALI I ZI” active=”false”]

  Universiteti i Montenegros

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”POLONI” active=”false”]

Universiteti President Stanislou Vojciekovski

           Universiteti Kolegjial i Turizmit dhe Ekologjisë

[/toggle_item]

 


[toggle_item title=”PORTUGAL” active=”false”]

University of Porto

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=” RUMANI” active=”false”]

Universiteti  i Kraiovës

Universiteti Detar Konstatina

Universiteti Pitesti (University of Pitest):

[/toggle_item]

 


[toggle_item title=”SERBI” active=”false”]

 Universiteti Beogradit

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”SLLOVAKI” active=”false”]

 Universiteti i Presovës

[/toggle_item]

 

[toggle_item title=”SPANJA” active=”false”]

Universiteti i Vigos

[/toggle_item]

 


[toggle_item title=”ZVICËR” active=”false”]

Universiteti i Edukimit të Mësuesve në Vaud (University of Teacher Education State of Vaud)

[/toggle_item]

 


[toggle_item title=”TURQI” active=”false”]

Universiteti Eseniurt Stamboll (Istanbul Esenyurt University)

 

[/toggle_item]

 


[toggle_item title=”USA” active=”false”]

Universiteti Verior Ilinois (Nothern Illinois University)

Universiteti Shtetëror i New York-ut në Fredonia

[/toggle_item]

[/toggle_box]
[/tab_item]
[/tab]