Stafi Akademik – Departamenti i Ekonomiksit

 

Dr. Përgjegjës departamenti Klaudja Guga
Prof.Dr. Pedagog Albert Qarri
Dr. Pedagog Florian Miti
Dr. Pedagog Rezart Hoxhaj
Mba. Pedagoge Lorena Alikaj
MSc. Pedagoge Ilira Pulaj
MSc. Pedagoge Edlira Aliaj
MSc. Pedagoge Fjona Zeneli
MSc. Pedagoge/Këshilltar i Studentit Emi Malaj

 

Grupi Mёsimor i Teorisё Ekonomike dhe Mikroekonomiksit

Mba. Lorena Alikaj Pёrgjegjёs i Grupi Mёsimor

Msc. Fjona Zeneli, Anëtar

Msc. Emi Malaj, Anëtar

Msc. Edlira Aliaj, Anëtar

 

Grupi Mёsimor i Makroekonomiksit dhe i Ekonomiksit tё Aplikuar

Dr. Florian Miti Pёrgjegjёs i Grupi Mёsimor

Prof.Dr. Albert Qarri, Anëtar

Dr. Klaudja Guga, Anëtar

PhD. Rezart Hoxha, Anëtar

Msc. Ilira Pulaj, Anëtar