Takim Bashkëpunimi Ndërinstitucional në Fushën e Arsimit të Lartë me Institucione të Arsimit të Lartë të Kinës.

Aktivitete njoftime

Gjatë qëndrimit në vizitën disa ditore në Republikën Popullore të Kinës Zv. Rektori për Kërkimin Shkencor, Phd. Sokol Bana si pjesë e delegazionit zyrtar të kryesuar nga zv. Ministri i Arsimit Sportit dhe Rinisë z. Redi Shtino zhvilloi takime me zv. Ministrin e Arsimit dhe Shkencës së Republikës Popullore të Kinës, Rektorin e Universitetit të Pekinit, zv Rektorin e Universitetit të Tijuanit me qëllim thellimin e bashkëpunimit ndërinstitucional në fushën e arsimit të lartë.