URDHER PER CAKTIMIN E DATAVE 10 DERI 23 MARS 2020 DITE PUSHIMI PER ADMINISTRATEN

njoftime

URDHER “PER CAKTIMIN E DATAVE 10 DERI 23 MARS 2020 DITE PUSHIMI PER ADMINISTRATEN E UNIVERSITETIT ISMAIL QEMALI, VLORE”

Njoftimi i plote